Aanmelden GRV 2018

Word kandidaat van de PvdA voor de Gemeenteraadsverkiezing in 2018!

De kandidaatstelling voor de GRV 2018 is geopend tot 31 augustus 2017. U kunt zich kandidaat stellen voor het raadslidmaatschap, als lijsttrekker of als wethouder.

De PvdA nodigt u uit om zich kandidaat te stellen als raadslid voor de Gemeenteraadsverkiezing in 2018. Dat kan tot 31 augustus. Daarna zal een speciale commissie gesprekken met de kandidaten voeren en een lijst opstellen die in de afdelingsvergadering (uiterlijk in december 2017) wordt vastgesteld. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze het gedachtegoed van de PvdA zowel in woord als daad goed over het voetlicht kunnen brengen. Dat ze een goede kennis hebben van Zoetermeer en dat ze beschikken over een uitstekend netwerk in Zoetermeer. Kandidaten moeten wel lid zijn of tijdig lid worden van de PvdA. Voor kandidaat-lijsttrekkers en kandidaat-wethouders gelden aparte procedures, maar ook zij dienen zich uiterlijk op 31 augustus te hebben aangemeld. Alle informatie kunt u hier vinden:

  • de procedure die gevolgd wordt om kandidaat raadslid of kandidaat lijsttrekker te worden;
  • de functieprofielen voor kandidaat-raadsleden, -lijsttrekkers en -wethouders.

Michael Jurriaans, afdelingsvoorzitter: “De PvdA staat voor solidariteit en een eerlijke en duurzame samenleving. Ook in Zoetermeer moet daaraan nog het nodige gebeuren. Een raadslid moet daarom diepe wortels hebben in de Zoetermeerse samenleving. Hij of zij moet weten waar onze kiezers en leden van wakker liggen en moet dat goed kunnen verwoorden in het debat in de Gemeenteraad. Dat is uitdagend en spannend, vooral als je ziet dat er inderdaad door jouw inbreng wat ten goede verandert. Wij verwachten een actieve inbreng van de kandidaten, niet alleen in de Raad maar ook in de afdeling zelf. Ik daag iedereen uit om mee te doen.”

U kunt uw motivatiebrief plus de benodigde bijlagen voor 31 augustus sturen naar kandidaat@pvdazoetermeer.nl of schriftelijk naar PvdA afd. Zoetermeer, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer.

Als u meer informatie wilt, kunt u bellen of mailen met Michael Jurriaans, voorzitter afdeling Zoetermeer, 06-52861814, voorzitter@pvdazoetermeer.nl