Aanmelden GRV 2022

Kandidaatstelling Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is geopend! Tot 31 augustus 2021 kun je je aanmelden. Daarna zal een speciale commissie met alle kandidaten gesprekken voeren en een kandidatenlijst opstellen die in de ALV (uiterlijk in december 2021) wordt vastgesteld.

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze:

  • het gedachtegoed van de PvdA zowel in woord als daad goed voor het voetlicht kunnen brengen;
  • lid zijn of tijdig lid worden van de PvdA;
  • een goede kennis hebben van Zoetermeer; en
  • beschikken over een uitstekend netwerk in Zoetermeer.

Voor kandidaat-lijsttrekkers en kandidaat-wethouders gelden aparte procedures (zie bijlagen), maar ook zij dienen zich uiterlijk op 31 augustus te hebben aangemeld.

Ramie Al Moukhaibar, afdelingsvoorzitter: “De PvdA staat voor solidariteit en een eerlijke en duurzame samenleving met gelijke kansen. Ook in Zoetermeer moet daaraan nog het nodige gebeuren. Een raadslid moet daarom diepe wortels hebben in de Zoetermeerse samenleving. Hij of zij moet weten wat onze kiezers en leden belangrijk vinden en moet dat goed kunnen verwoorden in het debat in de gemeenteraad. Dat is uitdagend en spannend, vooral als je ziet dat er inderdaad door jouw inbreng wat ten goede verandert. Wij verwachten een actieve inbreng van de kandidaten, niet alleen in de raad maar ook in de afdeling zelf (zoals actief campagne voeren). Ik daag iedereen uit – jong en oud – om mee te doen. Want alleen samen kunnen we Zoetermeer een stukje mooier maken.”

Wil je je kandidaat stellen, dan dient je aanmelding uiterlijk 31 augustus in het bezit te zijn van het afdelingsbestuur. Mail je aanmelding vergezeld van een cv en een motivatie waarom je je kandidaat stelt naar [email protected].
Na ontvangst ontvang je van ons een interne bereidverklaring en de erecode van de PvdA. Beide dienen ondertekend retour gestuurd te worden en dienen voor dinsdag 7 september 2021 bij het afdelingsbestuur binnen te zijn.

Lees meer:

Tijdschema en proces kandidaatstelling GRV22
Vastgestelde profielschetsen GRV 2022-2026

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het afdelingsbestuur, en tot Ramie Al Moukhaibar in het bijzonder ([email protected]/06-29511901).