23 maart 2017, om 22:30, Partijkantoor | Partijkantoor

Algemene Leden Vergadering

In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen, incl. de financiën. Daarnaast worden de functieprofielen vastgesteld op basis waarvan de Onafhankelijke Commissie de kandidaten gaat selecteren voor de Gemeenteraadsverkiezing in 2018. De wethouder en de fractie zullen ingaan op actuele politieke onderwerpen.

Het tweede deel van de bijeenkomst zullen we besteden aan het bespreken van de uitslag van de Tweede Kamer verkiezing.