1 juni 2017, om 22:30, partijkantoor | partijkantoor

Bestuursvergadering

Het bestuur vergadert in principe elke eerste donderdag van de maand. U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen als u zich eerst even aanmeld bij de secretaris.