21 september 2017, om 22:30, Partijkantoor | Partijkantoor

Politiek Café

Dit keer staat een nog nader te bepalen thema centraal in ons politiek café. De discussie en opmerkingen worden gebruikt om ons partijprogramma voor de GRV 2018 op te stellen. De bijeenkomst is openbaar. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten.