Actie voor behoud wijkbibliotheken

Door Margot Kraneveldt op 13 juni 2019

Partijen voeren actie voor behoud wijkbibliotheken

Het college van Zoetermeer heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om – vanwege de bezuinigingen – de bibliotheken van Oosterheem en Rokkeveen te sluiten. SP, Zó!, FvdB en PvdA vinden dat absoluut géén goed plan en organiseren op 22 juni een ludieke voorleesactie bij deze wijkbiebs.

De vier partijen gaan graag in gesprek met iedereen die ook tegen de sluiting is. Van 12.00 tot 13.00 uur in Oosterheem, van 13.45 tot 14.45 uur in Rokkeveen. Ook nodigen zij de inwoners van Zoetermeer uit om op 24 juni naar de raadsvergadering te komen en aan de hele raad te laten weten dat de bibliotheken open moeten blijven.

Sluiting van de wijkbibliotheken stuit op veel weerstand en onbegrip bij de inwoners van Zoetermeer. SP, Zó!, FvdB en PvdA  zijn het daarmee eens. “Lezen is enorm belangrijk voor de ontwikkeling van mensen, met name natuurlijk voor kinderen. Wijkbibliotheken zijn laagdrempelig en toegankelijk. Je kunt er niet alleen boeken lenen, maar ook informatie krijgen over zorg en welzijn, of over wat er in de stad allemaal te doen is”, aldus de actievoerende partijen.

“Het college wil meer wijkgericht gaan werken. Maar de wijkposten worden gesloten. Dan is het juist belangrijk dat je de bibliotheken open houdt en niet wegbezuinigt. De bibliotheek kan gaan fungeren als spil in de wijk: bieb, ontmoetingspunt, informatiepunt, buurthuis, inloop en activiteitencentrum in één. Als het Stadhuis-Forum succesvol kan zijn in een gecombineerde functie, dan kan dat ook voor de wijkbibliotheken gaan gelden”.

SP, Zó!, FvdB en PvdA  roepen het college op om het kind dus niet met het badwater weg te gooien, maar eerst een goed plan te maken voor het wijkgerichte werken en te bekijken welke multifunctionele rol de wijkbibliotheken daarbij kunnen vervullen.

Voor deze actie hebben wij ook een flyer opgesteld. (Bekijk de flyer hier in het groot.)

 

 

 

 

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, eerst vanaf 2003 op landelijk niveau en  sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, samen met Susanne, Sicco, Marissa en Ramie. En ondersteund door Martijn en Sacha. Politiek is voor mij passie, gedreven

Meer over Margot Kraneveldt