Begrotingsdebat 2021 – deel 2

Door Margot Kraneveldt op 9 november 2020

Tweede termijn begrotingsdebat 2021

Woordvoerder: Margot Kraneveldt (gesproken woord geldt)
9 november 2020

Voor de eerste termijn van het begrotingsdebat, verwijzen we naar het bericht van 2 november jl.

Voorzitter,

Alhoewel de PvdA het oneens is met een aantal bezuinigingen op de meest kwetsbare mensen in Zoetermeer, zullen we wel voor deze begroting stemmen. De tekorten dwingen ons tot bescheidenheid in de wensen die we op tafel leggen, en we verwachten dit van andere partijen ook. Daarom zullen we geen moties steunen die nu al een groot voorschot nemen op de besteding van bijvoorbeeld de Enecogelden.

Die gelden hebben we deels al gebruikt om corona-noodmaatregelen te bekostigen en om te zorgen dat voorzieningen niet omvallen. Tijdens het voorjaarsdebat waarschuwde de PvdA voor het feit “dat deze gelden geen zak van Sinterklaas zijn, waaruit we zomaar kunnen graaien om dan te ontdekken dat de cadeautjes op zijn”. Wat ons betreft wordt op de Eneco-gelden alleen goed gemotiveerd een beroep gedaan. Met een goed afwegingskader dus.

We zijn blij dat het college een positief advies geeft over onze motie om eerst het afwegingskader te bespreken, voordat we het geld gaan uitgeven. En we vinden het ook prettig dat het college aangeeft dat het niet per se alleen maar aan Zoetermeer 2040 gerelateerde zaken zijn, waaraan het geld uiteindelijk besteed kan worden.

De LHN wil de inwoners van Zoetermeer betrekken bij de besteding van de Enecogelden. Wij moesten daar wel om grinniken, want laat de PvdA dat nu in het voorjaar al gedaan hebben? Met de actie “Wat zou u doen met 95 miljoen?” hebben wij kort voor de coronacrisis onze inwoners gevraagd waaraan zíj de Enecogelden wilden besteden. 405 Mensen wilden graag een deel sparen en op de korte termijn 48 miljoen uitgeven om de woningnood op te lossen, betere zorg te leveren,  en voor meer veiligheid en om mensen in armoede te helpen. En o ja: absoluut een nieuw zwembad!

De PvdA vindt het jammer dat het college geen analyse wil maken van de impact van de bezuinigingen én van de coronagevolgen tezamen op kwetsbare groepen (motie). De wethouder zei zojuist: wij willen vóóraf een inschatting maken van stapeling bij bepaalde groepen, en niet achteraf kijken. Maar maak ons als raad dan deelgenoot van die inschattingen. Want nu hebben wij daar geen enkel zicht op. Geef ons periodiek een update op dit punt, kunt u dat toezeggen?

Met betrekking tot het wijkgerichte werken hebben we twee moties ingediend over een mandaat en een budget voor de wijkregisseurs. Het college zegt “dat een en ander wordt meegenomen in een raadsvoorstel dat in het tweede kwartaal naar de raad komt”. Maar dat is ons echt te laat. Durf nou hiermee te experimenteren in de pilotwijken, laten we daarmee snel beginnen, dan kunnen we eerder weten of het werkt. Want loslaten is het nieuwe aanpakken, toch, wethouder?

Met betrekking tot duurzaamheid blijven we het huidige beleid traag en weinig ambitieus vinden. We worden niet warm van de antwoorden van de wethouder over het duurzaamheidsfonds, de ontzorging van onze inwoners bij het verduurzamen van hun woning en het duurzaamheidsplatform. Het schiet niet op, vanzelf… echt heel erg jammer!

Voorzitter, daarmee kom ik aan het einde van onze begrotingsbijdrage. Het voelde de afgelopen twee debatavonden niet als vanouds. De sfeer in de raadszaal is toch anders dan aan de keukentafel thuis. Hoe gezellig ook, met af en toe een brutale kat of een stiekem glaasje wijn in beeld. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer ‘live’ het vuur nader aan de schenen leggen, mét publiek erbij. De PvdA-fractie kan niet wachten!!


Door ons ingediende moties:

Motie 2011-06 PvdA – Afwegingskader Eneco-gelden eerder naar de raad – uitslag nog niet bekend*
Motie 2011-07 PvdA – Analyse impact bezuinigingen én corona – uitslag nog niet bekend
Motie 2011-08 PvdA – Wijkbudget, de wijkregisseur aan zet – uitslag nog niet bekend
Motie 2011-09 PvdA – Loslaten in het nieuwe aanpakken – uitslag nog niet bekend
Motie 2011-10 PvdA – Opnieuw steun voor ‘Orange the World’-campagne – uitslag nog niet bekend
Motie 2011-11 PvdA – Taalaanbod inburgering breed aanbieden – ingetrokken (deze motie zal worden ingediend zodra het raadsvoorstel over de nieuwe inburgeringswet in de gemeenteraad wordt besproken)

* Vanwege de coronamaatregelen en het digitaal vergaderen, stemmen de raadsleden dit jaar hoofdelijk per post. Uiterlijk donderdag moeten alle stemmen ingeleverd zijn door de raadsleden. Zodra alle stemmen geteld zijn maakt de burgemeester de uitslag van de stemming zo spoedig mogelijk openbaar.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, eerst vanaf 2003 op landelijk niveau en  sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, samen met Susanne, Sicco, Marissa en Ramie. En ondersteund door Martijn en Sacha. Politiek is voor mij passie, gedreven

Meer over Margot Kraneveldt