Behoefte aan studentenwoningen/kamers

Door Marissa van der Tol op 10 november 2017

PvdA Zoetermeer heeft bij het begrotingsdebat van 30 oktober en 6 november een motie ingediend om de behoefte aan studentenwoningen/kamers te onderzoeken en dit mee te nemen in de verdere uitwerking van de woningbouwprogrammering. De motie is met algemene stemmen aangenomen, dat wil zeggen dat alle partijen voor de motie hebben gestemd.

Er is een behoefte onder studenten om in Zoetermeer te wonen. De vraag is alleen hoe groot deze behoefte is en hoeveel woningen er gebouwd moeten worden. Het bouwen van studentenwoningen kan de wachttijden voor sociale huur sterk beïnvloeden. Studentenwoningen zijn namelijk jongerenwoningen waar een extra voorwaarde aan vast zit: je bent verplicht een studie te volgen wanneer je er wilt wonen. Deze extra voorwaarde bevordert de doorstroming doordat aan het einde van de studie gezocht moet worden naar een andere woning. Op dat moment wíllen studenten ook groter gaan wonen

Commissielid Marissa van der Tol vertelt meer over dit onderwerp in haar column: https://zoetermeersdagblad.nl/column-marissa-tol-nieuwe-wereld/

Marissa van der Tol

Marissa van der Tol

Het Zoetermeer van later Voor Zoetermeer zie ik een toekomst waarin starters binnen een jaar een starterswoning kunnen huren, waarbij ze kunnen genieten van het groen in de omgeving. Een Zoetermeer waar kinderen vrolijk buiten kunnen spelen en iedere denkbare sport kunnen beoefenen. Er zijn studentenwoningen voor die jongeren die in Zoetermeer studeren of gewoon in de

Meer over Marissa van der Tol