Door Margot Kraneveldt op 20 juni 2017

Bouwen aan Zoetermeer: PvdA zet in op verantwoorde groei

Op 19 en 26 juni houdt de gemeenteraad in Zoetermeer het Voorjaarsdebat. Daarin doen de fracties voorstellen voor de begroting van 2018. De PvdA pleit voor verantwoorde groei, met veel oog voor duurzaamheid en het groene karakter van de stad, de leefbaarheid en goede sociale voorzieningen voor jong en oud.

“Dit college timmert flink aan de weg met wat ik maar noem ‘De grote verbouwing’. Er gebeurt van alles in de binnenstad en er gaan 10.000 woningen bij komen, de komende 15 jaar. Misschien komt er een Holland Outlet Mall en de ‘Entree van Zoetermeer’ bij de Afrikaweg gaat op de schop. Dat betekent nogal wat voor de stad”, aldus fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Niemand zit op megalomane wethouders of leisure-luchtkastelen te wachten. De PvdA is zeker voor groei en het bijbouwen van woningen om in de behoefte van Zoetermeer te voorzien. Maar deze schaalsprong mag nooit een doel op zich zijn, groei moet verantwoord en stap-voor-stap gebeuren. Met goede en tijdige inspraak van onze inwoners en met behoud van het groene karakter en het sociale hart van de stad.”

Daarbij vindt de PvdA dat niet alleen gefocust mag worden op beton en bakstenen en asfalt, maar juist ook op de sociale aspecten van zo’n schaalsprong. “Want wat betekent het voor de werkgelegenheid, de verkeersstromen, de zorg, het onderwijs, de sportverenigingen, om maar eens wat te noemen?”, zegt Kraneveldt. “Daar gaat de PvdA graag met de inwoners van Zoetermeer het gesprek over aan”.

De PvdA stelt tijdens het Voorjaarsdebat ook een aantal concrete plannen voor. Opnieuw maakt de partij geld vrij voor het project Bibliotheek op School, en wil ze laten onderzoeken of gratis of met korting reizen met het OV voor 65-plussers met een Zoetermeerpas mogelijk is. Daarnaast wil de PvdA duurzaamheid meer promoten, kijken of urban farming ook in Zoetermeer kan en dat de gemeente zich achter de Sustainable Development Goals van de VN schaart. Ook is er aandacht voor verkeersveiligheid en alcoholgebruik, het voorkomen van schulden bij jongeren en de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking.

Ook maakt de PvdA zich al jaren sterk voor een passend aanbod aan onderwijsvoorzieningen voor zorgleerlingen. Kraneveldt: “Als je grote ambities kunt uitspreken met betrekking tot bouwen en wonen, kun je dat ook doen voor het onderwijs. Teveel kinderen vinden in Zoetermeer niet het onderwijs dat ze nodig hebben. Ook zorgleerlingen hebben recht op goed onderwijs dichtbij huis. Daarom wil de PvdA de ambitie uitspreken dat op lange termijn ‘geen kind meer Zoetermeer uit’ hoeft en dat we gaan werken aan een dekkend aanbod aan onderwijs voor deze kwetsbare doelgroep”.

Bewaren

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt