Door Daphne Disco op 30 juni 2017

Burgemeester belooft PvdA extra veiligheid bij evenementen

Afgelopen maandag deed burgemeester Charlie Aptroot een mooie toezegging aan PvdA-raadslid Daphne Disco over verkeersveiligheid in combinatie met alcoholgebruik tijdens evenementen. Alcohol en verkeer gaan niet samen, maar de bewustwording hiervan kan nog altijd beter. Daarom wil de PvdA vastleggen dat gasten van evenementen in Zoetermeer beter worden gewezen op de gevaren van alcohol en verkeer.

De gemeente Zoetermeer heeft verkeersveiligheid hoog op de agenda heeft staan, het alcoholgebruik onder jongeren is nog steeds hoog en na evenementen wordt zelden of niet gecontroleerd of gasten met alcohol op achter het stuur stappen. Raadslid Daphne Disco: “Bij de aanvraag van een evenementenvergunning is weinig aandacht voor bewustwording en preventie van alcoholmisbruik. Dat wil ik verbeteren, door vast te leggen dat er meer aandacht voor dit onderwerp moet komen bij de vergunningaanvraag.”

In de gemeenteraadsvergadering verzocht Disco daarom om bij de aanvraag van een evenementenvergunning een paragraaf op te nemen waarin de aanvrager uitlegt hoe om te gaan met preventie van alcoholmisbruik. “En ik denk hierbij vooral aan ludieke manieren om gasten van evenementen te wijzen op de gevaren van alcohol. Als de bewustwording omhoog gaat en er meer mensen nuchter achter het stuur stappen, dan vergroten we de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers”, aldus Disco.

Het resultaat van het voorstel van Disco is dat komend jaar op grote evenementen in de stad, in samenwerking met de organisatoren van evenementen, acties op touw worden gezet om de bewustwording rond alcoholmisbruik te vergroten. Denk hierbij aan inzet van de BOB-campagne of acties in samenwerking met de GGD onder jongeren. Over een jaar wordt gekeken of deze campagnes voortgezet worden.

Bewaren

Bewaren

Daphne Disco

Daphne Disco

Mijn naam is Daphne Disco, geboren en getogen Zoetermeerse en sinds mijn 16e lid van de PvdA. Ik ben destijds lid geworden onder de noemer van “ook al bemoei jij je niet met politiek, de politiek bemoeit zich wel met jou”. Om hierbij mijn stem mee te laten tellen ben ik lid geworden. Ik vond

Meer over Daphne Disco