Burgerinitiatieven goed ondersteunen, samenspraak goed regelen

Door Margot Kraneveldt op 30 januari 2018

De PvdA vindt dat de gemeente burgerinitiatieven goed moet ondersteunen en samenspraak met inwoners goed moet regelen.

In Zoetermeer zijn veel inwoners en organisaties op allerlei vlakken actief, vooral op het gebied van groen en welzijn. Sommige inwoners dienen bij de gemeente een vraag in voor ondersteuning van een eigen initiatief. Ze willen graag alleen of met een groepje zelf iets oppakken in hun wijk of buurt en hebben daar zeker in het begin hulp bij nodig. Soms in de vorm van wat startsubsidie, soms in de vorm van advies over hoe hun ideeën het beste kunnen worden aangepakt of praktische hulp.

Succesvolle initiatieven zijn bijvoorbeeld de perenboomgaard in Seghwaert of de wijktuin aan de Broekwegzijde. Een mooi voorstel dat hopelijk snel echt van de grond komt is de Balijhoeve in Rokkeveen, die een flinke make-over moet krijgen, waarbij ook Staatsbosbeheer en diverse zorginstellingen mee gaan doen.

De PvdA vindt dat het niet mag afhangen van de goodwill van een willekeurige ambtenaar of een project de juiste hulp en ondersteuning krijgt. De gemeente moet er echt werk van maken en dus beleid opstellen, zodat inwoners weten wat ze kunnen verwachten. Daarom heeft de PvdA onlangs een amendement aangenomen gekregen, waarmee het college wordt opgedragen hier echt werk van te maken.

De PvdA vindt dat mensen die zich belangeloos inzetten voor de stad of voor hun eigen wijk en veel energie steken in een mooi plan, steun verdienen. Zij zijn het ‘smeermiddel’ van de samenleving en zonder hen zou de sociale cohesie in Zoetermeer een stuk minder zijn.

We vinden het ook heel belangrijk dat de samenspraak met inwoners over belangrijke plannen van het college beter geregeld wordt. Daarbij is het cruciaal dat vooraf helder is waar nog wel invloed op uitgeoefend kan worden en waarop niet, zodat mensen niet teleurgesteld worden en denken dat ze er voor spek en bonen bij zitten. Vooral bij grote projecten zoals de Holland Outlet Mall of woningbouwprojecten is heel erg belangrijk dat een samenspraaktraject goed wordt aangepakt. Ook daar heeft de fractie constructieve voorstellen voor gedaan. In het najaar van 2018 wordt de Samenspraakverordening van Zoetermeer herzien.

 

 

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt