CAO voor beschut werk

Door Margot Kraneveldt op 7 november 2017

PvdA Zoetermeer wil dat het college van Burgemeester en Wethouders zich bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hard gaat maken voor een CAO voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. De motie die hiertoe was ingediend is maandag 6 november aangenomen door de Zoetermeerse gemeenteraad.

De Participatiewet is bijna drie jaar van kracht, maar er zijn nog steeds geen volwaardige arbeidsvoorwaarden voor mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met behoud van uitkering. “Als het gaat om belangrijke zaken als loon, reiskosten, verlof, scholing en pensioen geeft de VNG niet thuis. En dat terwijl veel
gemeenten en wethouders sociale zaken juist zitten te wachten op een landelijke regeling”, zegt fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Iedere werknemer in Nederland heeft recht op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, dus ook mensen met een arbeidsbeperking. Er moet snel duidelijkheid komen voor de duizenden mensen die in Nederland via de Participatiewet aan het werk zijn of aan het werk willen”.

PvdA Zoetermeer steunt de FNV, die alle wethouders sociale zaken in Nederland via een brief heeft gevraagd hun steun uit te spreken voor arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het nieuwe beschutte werk en in de zogenoemde garantiebanen. “Als meerdere colleges dat doen, kunnen vakbonden en gemeenten eindelijk in gesprek gaan over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor deze groep kwetsbare medewerkers”, aldus Kraneveldt. “Daarom wil de PvdA-fractie dat het college van burgemeester en wethouders in Zoetermeer hier werk van maakt binnen de VNG en dit onderwerp zo snel mogelijk agendeert, in ieder geval op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 1 december”. Het voorstel van de PvdA is met algemene stemmen aangenomen.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt