Door Margot Kraneveldt op 31 oktober 2016

De inzet van de PvdA in Zoetermeer voor de begroting van 2017: bouwen aan een verbonden stad

Op maandag 31 oktober 7 november praat de gemeenteraad over de begroting voor 2017. Langzamerhand komt Nederland uit de crisis. De economie groeit flink, de werkloosheid wordt minder, er komen weer meer banen, het consumentenvertrouwen neemt toe. Nu het weer beter gaat, moet iedereen daarvan kunnen profiteren, vindt de PvdA. Economisch herstel komt echter niet vanzelf terecht bij de mensen die dat het hardst nodig hebben. Niet iedereen veert even krachtig op uit moeilijke tijden. Dat vraagt dus om weloverwogen keuzes van de politiek en het bestuur. De grote systeembeslissingen worden natuurlijk in Den Haag genomen, maar ook in Zoetermeer kunnen we eigen keuzes maken die daarop aansluiten en goed uitpakken voor onze burgers.

Zoetermeer staat er op dit moment financieel gelukkig goed voor. De opzet van de begroting is ook dit jaar weer een stukje duidelijker dan voorheen, de lasten van onze inwoners zijn dit jaar lager en we hebben een goede financiële positie. Dat kan niet iedere gemeente zeggen. Dat heeft niet alleen te maken met een aantrekkende economie, maar ook te maken met het degelijke financiële beleid wat hier al jaren wordt gevoerd en wat we moeten doorzetten. Een gedegen fundament voor verdere groei en waar mogelijke nieuwe investeringen.

Het college waar de PvdA deel van uitmaakt, is goed op weg: vele plannen en maatregelen op het gebied van o.a. arbeidsparticipatie, armoedebestrijding, zorg, wonen, werkgelegenheid en economie, kunst en cultuur, duurzaamheid en groen zijn inmiddels in werking gezet. We plegen extra inzet voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, we doen het opnieuw goed met betrekking tot de uitstroom uit de bijstand en we hebben grote ambities op het gebied van armoedebestrijding. Daar werken onze wethouder Taco Kuiper en de fractie hard aan. Zijn we er iets meer dan halverwege deze raadsperiode dan al? Nee, want we zijn natuurlijk nooit klaar.

Maar er gebeurt heel veel in onze stad. Er wordt geïnvesteerd in het Stadshart (of de Holland Outlet Mall er moet komen, daar gaan we met de leden graag over in gesprek op de Algemene Ledenvergadering van 24 november), de winkels en het stadhuis krijgen een serieuze makeover, en de decentralisaties verlopen tot nu toe weliswaar nog niet overal optimaal, maar in Zoetermeer toch vooralsnog zonder al teveel grote problemen. We doen het in Zoetermeer dus goed, en daarvoor mogen we onszelf ook weleens een compliment maken. Om vervolgens natuurlijk meteen weer vooruit te kijken naar wat we allemaal nog willen realiseren, wat we beter en meer kunnen doen…

Maar, een goede uitgangspositie om meer groei en vooruitgang en innovatie mogelijk te maken, is niets waard als we geen blijvende aandacht hebben voor kwetsbare groepen. De PvdA in Zoetermeer gaat voor een sterke stad die werkt en bruist en aantrekkelijk is om te wonen, maar ook voor een sociale stad waarin we omzien naar elkaar, waarin mensen die even dat extra zetje in de rug nodig hebben, onze hulp en steun ook krijgen en ook kunnen meedoen. We moeten letterlijk en figuurlijk bouwen aan een verbonden stad.

De PvdA vindt groei van de werkgelegenheid in onze stad voor de komende jaren absoluut de allergrootste prioriteit. We zijn tenslotte de Partij van de Arbeid. Alleen een stad waar mensen aan het werk zijn en meedoen is voldoende levensvatbaar, gezond en aantrekkelijk om in te wonen en om bedrijven en investeerders aan te trekken. Wij pleiten dus voor een extra impuls voor de werkgelegenheid. En we vragen daarbij ook altijd extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking.

Niet voor iedereen zal een aantrekkende economie meteen haar vruchten afwerpen. Dat geldt zeker voor de meer dan 3300 kinderen die in Zoetermeer opgroeien in armoede. We zijn daarom blij dat er 100 miljoen euro extra komt vanuit het Rijk om hier wat aan te doen. Wij willen dat de gemeente Zoetermeer hier prioriteit aan geeft. De PvdA wil graag van het college extra inspanningen om het geld dat hiervoor geoormerkt naar Zoetermeer komt, snel en goed te besteden.

En als we het dan toch over kinderen hebben: de PvdA wil dat alle kinderen een gelijke kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. Het kabinet heeft extra geld vrijgemaakt om de kansenongelijkheid in het onderwijs te lijf te gaan en om achterstanden bij kinderen weg te werken. En er komt extra geld voor kinderen die hun eigen land hebben moeten ontvluchten en hier nu met onze kinderen naar school gaan. Vluchtelingenkinderen die sneller de taal spreken kunnen beter mee op school, maken makkelijker vriendjes en kunnen daardoor straks volwaardig meedoen in de samenleving. Dat is belangrijk voor de integratie en essentieel om ervoor te zorgen dat vluchtelingen kunnen gaan aarden in de Nederlandse samenleving. De PvdA zal pleiten voor meer leesbevordering door het project ‘Bibliotheek op school’ verder uit te rollen, een taaloffensief voor vluchtelingen en een zomer- en/of weekendschool voor kinderen die daar baat bij kunnen hebben.

Zoals PvdA-wethouder Jan Schaeffer ooit zei: “In gelul kun je niet wonen”. Bouwen aan huizen is bouwen aan een samenleving. Nu de economie weer op volle toeren draait, is het de hoogste tijd om het bouwtempo van betaalbare woningen in het sociale én het middensegment op te schroeven. Ook in Zoetermeer. Onze woningvoorraad moet groeien. Het kabinet wil nu de bouw van grote aantallen nieuwe betaalbare huurwoningen stimuleren. Volgens het kabinet kunnen corporaties de komende jaren 250.000 betaalbare woningen creëren. Zou het niet mooi zijn als er een paar duizend hiervan in Zoetermeer komen te staan?

De PvdA wil dat corporaties, gemeente en bouwindustrie vaart maken. Zodat investeerders zich ook aangetrokken zullen voelen. Waar liggen de kansen voor de diverse woonsegmenten? Waar liggen de geschikte locaties? Wij pleiten voor een stevige ‘bouw-agenda’ met ambitieuze doelstellingen.

Andere belangrijke onderwerpen die de PvdA aan de orde zal stellen, zijn: de bevordering van de verkeersveiligheid van jongeren, het anoniem kunnen solliciteren bij de gemeente, het speelplekkenbeleid, innovatie in de zorg en de aanpak van radicalisering.

(Op 31 oktober spreekt de raad, op 7 november reageert het college en wordt het debat met een tweede termijn afgerond. Dan vinden ook meteen de stemmingen plaats over de begroting en de moties en amendementen).

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt