Door Margot Kraneveldt op 27 juni 2017

Duurzaam Zoetermeer stapje dichterbij

De PvdA in Zoetermeer heeft diverse moties door het Voorjaarsdebat heen geloodst, die een duurzaam Zoetermeer weer een stukje dichterbij brengen. De gemeente gaat de nieuwe klimaatdoelen van de VN onderschrijven, er komt een Week van de Duurzaamheid en samen met GroenLinks wordt er in de Zoetermeerse Plas een moeraslandschap aangelegd.

“Duurzaamheid en aandacht voor groen en biodiversiteit is niet alleen iets voor ‘geitenwollensokkentypes’ of wereldverbeteraars. Duurzaamheid is voor ons allemaal belangrijk. Voor ons leefklimaat, onze gezondheid én voor onze portemonnee”, aldus fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “We gaan kijken of we een Week van de Duurzaamheid in Zoetermeer kunnen organiseren, waarbij de inwoners van Zoetermeer van alles te zien krijgen op het gebied van energiebesparing, groenmogelijkheden, afvalscheiding, waterbeheer, enzovoorts. Wat ons betreft met leuke acties en veel nuttige informatie van allerlei organisaties over wat je zelf kunt doen om energie te besparen en duurzamer te leven”.

Een ander voorstel van de PvdA is om de gemeente Zoetermeer de nieuwe ‘Sustainable Development Goals’ van de VN te laten onderschrijven en een plek te geven in het gemeentelijke beleid. “De doelen bestrijken allerlei leefgebieden, van energie en milieu tot onderwijs en zorg. Het hebben van dergelijke doelen helpt om je scherp te houden als gemeente”, zegt Kraneveldt. “Waar we ook trots op zijn is dat GroenLinks en de PvdA samen met het CDA ervoor zorgen dat er een moeraslandschap komt in de Zoetermeerse Plas, om zo de biodiversiteit daar te versterken. De PvdA heeft daarnaast ruimhartig andere voorstellen gesteund op het gebied van bijvoorbeeld een energiezuinig wagenpark van de gemeente, bloemrijke bermen voor insecten en moestuintjes.”

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Bewaren

Bewaren

Bewaren

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt