17 mei 2016

Initiatief van Zó!, D66 en PvdA om de toegankelijkheid voor gehandicapten te verbeteren

De fracties van Zó! Zoetermeer, D66 en PvdA hebben de handen in elkaar geslagen om gezamenlijk een flinke stap te maken voor een Open Stad. Het is de bedoeling om nog dit jaar een voorstel te doen aan de gemeenteraad om te zorgen voor meer toegankelijkheid voor gehandicapten in Zoetermeer.

Er wordt gestart met een meldpunt waar alle Zoetermeerse gehandicapten kunnen aangeven waar ze nu als gehandicapte niet naar binnen kunnen, waar ze niet goed gebruik van kunnen maken, en waaraan ze niet op een goede manier kunnen meedoen.

Iedere Zoetermeerse gehandicapte die zaken wil doorgeven aan de fracties kan een e-mail sturen aan OpenStadZoetermeer@gmail.com. Vermeld in de e-mail naam, en telefoonnummer en welke dingen in de stad onvoldoende zijn aangepast voor gehandicapten. Zet in de e-mail zo concreet mogelijk waar het over gaat, dus graag man en paard noemen. Het kan gaan om hindernissen voor gebruikers van rolstoelen, scootmobielen en rollators, maar ook om belemmeringen die mensen met visuele of auditieve handicaps ondervinden. Het meldpunt is vanaf nu geopend tot 1 juli aanstaande.

‘Voor een nieuwe stad, die graag wil vernieuwen, slaan we toch nog geregeld de plank mis. Bij nieuwbouw zien we te vaak dat men zich niet bewust is welke nieuwe hindernissen er voor gehandicapten worden opgeworpen.’ zegt Carla Krullaars van Zó! Zoetermeer. ‘We hebben zelfs een nieuw gehandicaptentoilet in de stad waar je met een scootmobiel niet in kunt’, vult Marijke van der Meer van dezelfde fractie aan.

Paul Diederen raadslid van D66: ‘Je staat er niet zo vaak bij stil, maar zo’n 1 op de 8 mensen in Zoetermeer heeft een handicap. Wij willen dat iedereen kan meedoen. We inventariseren nu eerst waar de grootste knelpunten zitten, zodat we in het najaar een gericht voorstel aan de raad kunnen doen’.

‘Nederland heeft eindelijk het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap geratificeerd, maar we hoeven in Zoetermeer niet te wachten tot de effecten daarvan worden opgelegd. Wij willen hier graag vooroplopen en vast een flinke stap zetten.’ aldus Margot Kraneveldt van de PvdA. ‘De gemeente kan lang niet alles oplossen of afdwingen, dus ons doel is dat we in Zoetermeer tot een gezamenlijke aanpak komen waarbij iedereen – architecten, winkeliers, horecabedrijven, verenigingen en organisaties – bereid is om werkelijk een verschil te maken.’