Interview met Anja van Zantvoort, onze Zoetermeerse kandidaat voor de Provinciale Staten­verkie­zingen

26 februari 2019

,,De provincie doet meer dan je denkt. De provincie houdt zich bezig met wonen, werk, groen, recreatie, ruimtelijke ordening en veel meer. Dat hebben we als Zoetermeer wel gemerkt toen de provincie tegen de komst van een outletcenter op bedrijventerrein Bleizo was en het dus niet doorging. Maar de provincie is ook betrokken bij de aanleg van het Bentwoud, doorgaande snelfietsroutes, de derde baan van SnowWorld en de Nieuwe Driemanspolder.’’

Lees HIER het interview met onze Zoetermeerse kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019, Anja van Zantvoort!