Door Susanne Bout op 31 maart 2017

Keek op de week

Week 13: De kinderburgemeester

De gemeenteraad benoemde in januari 2016 unaniem de negenjarige Merinde Aalders de allereerste kinderburgemeester van Zoetermeer. Merinde verscheen samen met burgemeester Charlie Aptroot bij officiële gelegenheden (zoals de herdenking op 4 mei en de intocht van sinterklaas) en zij bezochten samen enkele basisscholen in Zoetermeer. Leerlingen kregen tijdens de schoolbezoekjes de mogelijkheid vragen aan Merinde voor te leggen. Januari 2017: Merinde’s jaar als kinderburgemeester zit erop. Na haar komt er geen nieuwe kinderburgemeester, als het aan het college ligt.

Kinderburgermeester Merinde Aalders en burgemeester Charlie Aptroot
Bron: website gemeente Zoetermeer

Niet alle gemeenten hebben een kinderburgemeester, maar het worden er wel steeds meer. Er is bijvoorbeeld een kinderburgemeester in Gouda, in Aalsmeer, in Son en Breugel, Kapelle, Sint-Michielsgestel, Heerlen, Culemborg, Dokkum, Zantvoort, en in nog heel veel plaatsen meer in Nederland. In Groningen start de eerste kinderburgemeester in september van dit jaar. De meeste kinderburgemeesters zijn tussen de 10 en 14 jaar oud, en zitten voornamelijk in groep 7, groep 8 of de brugklas.

Wat een kinderburgemeester doet in een gemeente verschilt nogal. Sommige kinderburgemeesters helpen hun gemeente met oplossingen bedenken voor ‘kinderzaken’. Zijn er wel genoeg speeltuinen en hoe zorg je ervoor dat vluchtelingkinderen zich thuis voelen?  In sommige plaatsen opent de kinderburgemeester een speciale kidsweek in de zomervakantie, geeft het startschot voor de avondvierdaagse en is aanwezig bij de ontvangst van sinterklaas. Er zijn ook plaatsen met een kinder(gemeente)raad. Die raad vergadert een aantal keren per jaar en adviseert de gemeenteraad en het college van B&W over zaken die kinderen interesseren. Als de plannen van de kinderraad goedgekeurd worden krijgen de kinderen een budget voor de uitvoering.

De kinderburgemeesters van Nederland kwamen afgelopen augustus voor het eerst bij elkaar om samen over hun ‘werk’ te praten. De Kinderombudsvrouw was er ook bij om naar de ideeën van de jonge burgemeesters te luisteren. Op de eerste landelijke dag voor kinderburgemeesters kwamen 29 jonge burgemeesters af.

Waarom kan het hebben van een kinderburgemeester interessant zijn voor een gemeente?

Via een kinderburgemeester kun je op een leuke manier kinderen betrekken bij wat er gebeurt in de stad. De kinderburgemeester kan het college en de gemeenteraad helpen en raad geven bij dingen die voor kinderen belangrijk zijn. Het draagt bij aan het ontwikkelen van communicatieve, educatieve en sociale vaardigheden, soms ook bij integratie en wederzijds begrip en bij het opwekken van nieuwe interesses bij kinderen én volwassenen.

Betrokkenheid bij het openbaar bestuur en kennis van onze democratie is een onderdeel van burgerschap, en dat begint al op de basisschool. Op een leerzame en zeker ook leuke manier kan verteld worden wie de burgemeester is, wat de burgemeester doet, wie en wat de wethouders zijn en doen en wat de functie is van de gemeenteraad. Binnen de lessen van basisscholen sluit zo’n project goed aan op het kerndoel uit de leerlijnen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.

Enkele leerdoelen kunnen daarbij zijn:

  1. Hoe kan ik mijn ideeën bespreken en mijn stem laten horen (als lid van een gemeenteraad) en wat gebeurt daar verder mee?
  2. Wat is stemmen en hoe gaat dat in zijn werk?

In heel veel gemeenten is er al meer dan 10 jaar een kinderburgemeester. Maar in Zoetermeer dus niet. In Zoetermeer heeft het college besloten om niet verder te gaan met de Kinderburgemeester. Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn daardoor nu nergens vertegenwoordigd. Als we een stad van pioniers en vernieuwers zijn, dan geef je na één poging niet gelijk op.

“Hoe kan dat nou, dat het in zoveel gemeenten wél van de grond komt en in onze mooie stad níet?!”, vraagt de PvdA in Zoetermeer zich af. Er zijn genoeg slimme en mondige kinderen in Zoetermeer die kinderburgemeester zouden kunnen en willen worden.  De PvdA is het niet met de gang van zaken eens en heeft het onderwerp samen met VVD, CDA, SP en GL weer op de agenda van de raad gezet. Deze partijen dienen maandag 3 april een motie in om de kinderburgemeester te behouden.

 

Bewaren

Bewaren

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout