Door Susanne Bout op 7 oktober 2016

Keek op de Week 2016-40

Week 40

Vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 verscheen er (bijna) wekelijks een ‘Keek op de Week’: een stukje over de bezigheden en werkzaamheden van de fractie in die week. Toen we als fractie na de verkiezingen van 2014 met een heel nieuw team en vooral met twee personen minder aan de slag gingen, hebben we deze leuke gewoonte helaas niet voort kunnen zetten. Nu de fractie op maandag 3 oktober jl. is uitgebreid met een extra commissielid zijn we van plan om net als vroeger (bijna) wekelijks een ‘Keek op de Week’ op de website te zetten, aan het einde van de werkweek, met ingang van week 41 van 2016.

Steeds zullen we één of twee lokale onderwerpen in de Keek op de Week kort belichten. De wijze waarop zaken aan de orde komen kan verschillen per onderwerp. Soms zullen we er een educatieve draai aan geven, soms kunnen we op een wat luchtigere wijze dingen benaderen. Maar altijd met enthousiasme, een politieke blik en een lokaal sausje.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout