Door Susanne Bout op 21 oktober 2016

Keek op de Week 2016-42

Week 42: Reces

Politici gaan op reces. Maar wat is een reces, en waar is het goed voor?

Even zoeken op internet geeft al snel een antwoord. Reces betekent eigenlijk gewoon ‘vakantie van een bestuurs- of rechtscollege’. Een reces is een vergaderloze periode van het parlement of de gemeenteraad. Deze perioden komen in de Tweede Kamer normaal gesproken voor in de zomermaanden (juli, augustus), voor en na Kerstmis en in het voorjaar. In veel gemeenten, ook in Zoetermeer, zijn de gemeenteraadsleden elke schoolvakantie op reces.

Dat wil niet zeggen dat alle politici elke keer op vakantie gaan. Sommigen lopen tijdens een reces stage of leggen werkbezoeken af, anderen studeren of lezen vakliteratuur. Het is ook een mooi moment om (lees)achterstanden weg te werken. Tweede Kamerleden gebruiken het reces vaak om terug te gaan naar hun eigen provincie om zo (weer) in contact te komen met hun kiezers, hun achterban. Gemeenteraadsleden hebben vaak ook nog een baan overdag. Voor hen is het reces een kans om wat meer aandacht te kunnen geven aan die baan of om eens ’s avonds thuis te zijn met familie of vrienden, zonder om 20.00 uur te moeten vergaderen.

Het reces is uit praktisch oogpunt ontstaan. Vakanties van zowel volksvertegenwoordigers (Kamerleden, raadsleden), als bewindslieden (ministers, wethouders) en ambtenaren maken vergaderen in de vakantieperiodes niet zinvol, al was het maar omdat voor de geldigheid van een vergadering een minimaal aantal gekozen vertegenwoordigers aanwezig moeten zijn.

Een deel van de politici staat wel stand-by voor het geval er iets belangrijks gebeurt. Soms kunnen zaken niet wachten. Deze politici kunnen dan beslissingen nemen die niet kunnen wachten. Het reces kan zelfs onderbroken worden om toch te vergaderen. Dat gebeurt overigens zelden, alleen in noodgevallen. Voorbeeld: de Eerste Kamer onderbrak alleen het reces in 1914, toen er in augustus vanwege het uitbreken van de (Eerste) Wereldoorlog noodwetgeving nodig was.

Het woord reces wordt al heel lang beruikt. Op internet zijn enkele voorbeelden uit de Middeleeuwen te vinden: ‘in nae dat … partyen gehoirt syn, is … reces gemaect [1528] en ‘na de laatste besluiten in de Staten van Zeeland zyn verleden woensdach … op reces … gescheyden’ [1632]. Bron: etymologiebank.nl

De gemeenteraadsleden van Zoetermeer zijn deze week op reces. Maandag 24 oktober gaan we weer voor u en voor de stad aan de slag.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout