Door Susanne Bout op 4 november 2016

Keek op de Week 2016-44

Week 44: Het begrotingsdebat

Elk jaar praat de gemeenteraad over de vraag hoeveel geld de gemeente de komende jaren gaat uitgeven en waaraan. Een eerste stap is al gezet tijdens het perspectievendebat dat plaatsvond in juni van dit jaar. In juni geven alle partijen aan wat hun wensen zijn voor het komende jaar.

Het college (burgemeester en wethouders) stelt aan de hand van de wensen van de partijen een begroting op voor het komende jaar. In november wordt de begroting besproken.

Voor het bespreken van de begroting wordt ruim de tijd genomen: zowel op maandag 31 oktober, als op maandag 7 november is de hele avond gereserveerd voor het begrotingsdebat. Alle partijen mogen tijdens het begrotingsdebat aangeven wat ze van de begroting vinden. Zij hebben de weken daarvoor gekeken of ze hun wensen, zoals aangeven in juni, voldoende terugzien.

Hier kunt u lezen wat de PvdA Zoetermeer over de begroting voor 2017 heeft gezegd op 31 oktober.

De begroting 2017 voor de gemeente ziet er positief uit, ook al is er voor 2017 sprake van een negatief begrotingssaldo van ruim 1 miljoen euro. Dit wordt volgens het stadsbestuur veroorzaakt door een aantal incidentele kosten en kan gelukkig worden opgevangen binnen de middelen van de ‘reserve vrij inzetbaar’.
Er is voor 2017 ruimte voor nieuw beleid en de totale woonlasten dalen ten opzichte van 2016 met 2%. In de Programmabegroting 2017 worden de financiële positie en verschillende uitdagingen toegelicht.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout