Door Susanne Bout op 11 november 2016

Keek op de Week 2016-45

Week 45: Het begrotingsdebat, deel 2

‘Maandag Raadsdag’ waren op 31 oktober en 7 november helemaal gewijd aan het begrotingsdebat: waaraan en hoe gaat de gemeente Zoetermeer het komende jaar het gemeentebudget besteden? Het debat over de begroting verloopt altijd volgens een vast patroon. Eerst komen de woordvoerders van de fracties aan het woord. De wethouders reageren hierop. Dit heet de eerste termijn. Meestal zijn nog niet alle vragen beantwoord. Daarom volgt een tweede termijn, waarin verschillende partijen opnieuw het woord voeren en de wethouders nog een keer mogen antwoorden.

De politieke partijen geven hun wensen voor het komende jaar (of de komende jaren) aan door dit in te dienen met moties en amendementen. Dit zijn voorstellen of verzoeken om iets te doen, te laten of te veranderen. Na de tweede termijn volgt de stemming. Een motie of amendement is aangenomen als de meerderheid van de raadsleden voor stemt. Anders wordt het voorstel verworpen.

De PvdA Zoetermeer had bij het begrotingsdebat zes moties ingediend. Zes punten die we heel graag in 2017 willen starten.

1. Bibliotheek op school
2. Weekendschool
3. Anoniem solliciteren bij de gemeente Zoetermeer
4. Correcte besteding brede reserve sociaal domein
5. Verkeersveiligheid in het middelbaar onderwijs
6. Toekomst kleine speelplekken in de wijken

Op onze website staat in het kort beschreven waar de moties over gaan. En ons persbericht over de “Bibliotheek op school” wordt in de pers en op Facebook goed ontvangen en gedeeld.

Vijf van de zes moties zijn aangenomen! Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. De afgesproken maatregelen vergroten het sociale gezicht van Zoetermeer.

  • Het bevordert educatie voor onze kinderen – en hun verkeersveiligheid – op diverse manieren.
  • Het zorgt ervoor dat het geld dat gereserveerd staat voor (medische, psychische of huishoudelijke) hulp of extra hulp bij het vinden van werk daar ook echt voor gebruikt gaat worden.
  • We vinden dat de werknemers van de gemeente een goede afspiegeling van de Zoetermeerse samenleving moet zijn, binnen alle lagen van de gemeente. Daar zal anoniem solliciteren aan bijdragen.

Onze motie over de kleine speeltuintjes (die wij heel graag willen behouden) staakte: er waren 19 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Meestal vergaderen de raadsleden met een oneven aantal om het staken van de stemmen te voorkomen, maar dat was 7 november niet het geval. Over deze motie wordt volgende vergadering nogmaals gestemd. En we gaan ervan uit dat deze motie dan alsnog zal worden aangenomen. Dan hebben we 100% van onze moties voor 2017 kunnen verzilveren.

We zijn blij met de steun die we van de overige partijen in de raad voor onze moties hebben gekregen. En we zijn tevreden met de begroting 2017–2020.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout