Door Susanne Bout op 20 november 2016

Keek op de Week 2016-46

Week 46: Maidenspeech over Dwarstocht

Ons nieuwe commissielid Susanne Bout was afgelopen maandag aan de beurt voor haar ‘maidenspeech’.
Een maidenspeech (in goed Nederlands ‘debuutrede’) is de eerste toespraak die een volksvertegenwoordiger houdt, en waarbij hij of zij niet in de rede gevallen mag worden. Om het bijzondere karakter van de gebeurtenis te onderstrepen volgen na afloop felicitaties.

Bij zo’n eerste speech krijg je natuurlijk geen ingewikkeld dossier in je maag gesplitst. Het ging in dit geval over het gebied Dwarstocht: het stuk grond tussen de McDonalds en Miss Etam, met aan de ene kant de Oostweg en aan de andere kant de buurt Waterzicht (Oosterheem).

Na het lezen van de stukken wordt er een zogenaamde standpuntennotitie gemaakt. Hierin staat eerst een korte samenvatting waar het dossier over gaat. Er wordt ook vermeld wat het doel is van het agendapunt waarin het dossier wordt behandeld. Als er na het lezen nog zaken zijn die niet duidelijk genoeg worden uitgelegd dan kunnen er nog vragen worden gesteld via de griffie aan het college. De antwoorden op die vragen zouden een en ander moeten verduidelijken. Ook de vragen en/of antwoorden staan in de standpuntennotitie. Daarna mag je als fractielid je mening opschrijven: wat denk je dat het standpunt van je fractie moet worden in de vergadering? Zijn er nog mitsen en maren die je mee wilt geven? De standpuntennotitie wordt in de fractievergadering besproken.

Op basis van het dossier, de antwoorden en de mening van alle fractieleden wordt uiteindelijk de mening van de fractie bepaald: is onze partij voor of tegen het voorstel wat op tafel ligt, en waarom wel of waarom niet? Als je in de commissie- of raadsvergadering het woord wilt nemen over dit onderwerp bouw je tot slot de standpuntennotitie om tot een korte speech.

Het voorstel voor het gebied Dwarstocht is om er geen nieuwe industrie of bedrijven te vestigen, maar de grond geschikt te maken en het bestemmingsplan te wijzen voor nieuwe woningen. Aangezien er te veel industrieterreinen zijn in Zoetermeer en er behoefte is aan meer woningen, is dit niet een heel lastig dossier. De Partij van de Arbeid ziet graag woningen komen in het gebied. Kaders die we hebben meegegeven aan het college:

  • Bouw alleen woningen waar behoefte aan is.
  • Zorg voor een groene wijk; denk bij het ontwerp van de buurt en de woningen aan duurzame oplossingen.
  • Houd rekening met de toegankelijkheid, denk aan aangepaste woningen en andere voorzieningen.

Zo’n eerste publiekelijk optreden is voor menigeen een bijzonder moment waar raads- en commissieleden toch vaak met de nodige spanning naar uitkijken. Zo niet Susanne, zij stond in de startblokken om te beginnen en had geen last van zenuwen. De speech ging haar dan ook goed af.
Ze kreeg na afloop complimenten en felicitaties van collega’s en van de fractie een mooi boek over politiek.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout