Keek op de Week 2016-47

Door Susanne Bout op 26 november 2016

Week 47: Niet over een nacht ijs

Al jaren is een Outlet Centrum een gevoelig, maar interessant onderwerp in Zoetermeer. In de afgelopen jaren zijn er veel plannen ontsproten en later door de gemeenteraad of de Provincie weer afgeschoten.

Nu staan de gemeenteraadsleden voor een nieuwe keuze. Kiezen we ervoor om een stap verder te gaan met de HOM? HOM is de afkorting voor de Holland Outlet Mall. De HOM gaat lijken op Designer Outlet Roermond, Batavia Stad in Almere en Rosada in Roosendaal.
Als de HOM er ooit komt, zal het komen te liggen aan het huidige Woonhart, boven de tunnelbak. Zo als onderstaand plaatje, een ‘artist impresion’, zou het er ongeveer uit kunnen komen te zien. (Maar niets ligt nog vast.) In eerste instantie gaat het om 18.000 m2 winkelgebied rond 2020, met een maximum in 2030 van 31.000 m2.

Het college van wethouders is vóór de komst van de HOM. De partijen in de gemeenteraad zijn erg verdeeld. Sterker nog: (bijna) alle fracties hebben hun standpunt nog niet bepaald. Van links tot rechts zijn er twijfels. Er zijn nogal veel haken en ogen, mits en maren en beren op de weg bij dit project.

Gerenommeerde onderzoeksbureaus hebben afgelopen maandag aan de raadsleden en commissieleden van de fracties hele mooie plannen gepresenteerd. Meer dan 500 pagina’s onderzoeksresultaat konden we van te voren doorworstelen. Daarin is meegenomen:

– Is er behoefte aan een groot outlet centre in Zoetermeer?
– Hoe het zit met de toegangswegen?
– Hoe het zit met parkeren, fijnstof, geluidsoverlast?
– Hoeveel bezoekers worden er verwacht?
– Wat wordt het assortiment van de winkels?
– Wat zijn de gevolgen voor de bewoners boven het Woonhart?
– Wat zijn de gevolgen voor de winkels in het Stadshart en de Dorpsstraat?
– Hoeveel last krijgen de bewoners van de wijk achter het Woonhart?
– Hoe biedt je een ‘beleving’ aan de bezoekers van de HOM?
– Wat zijn de kosten?
– Wat vindt de Provincie?
– Hoe kijken de omliggende steden tegen het HOM aan?
– Etc., etc.
Je kunt het bijna zo gek niet verzinnen of er is naar gekeken.

En wat gebeurt er als je de binnenstad geen nieuwe impuls geeft? Die verwachtingen zijn niet rooskleurig. We zijn het er wel over eens dat er iets extra’s moet gebeuren met de binnenstad. Meer bruis. Daar is en wordt al veel aan gedaan. Maar is dat genoeg? Waarschijnlijk niet, zo is de verwachting.

De PvdA in Zoetermeer is al maanden meningen van mensen aan het peilen: zien zij de HOM als kans of als bedreiging? Al twee keer was de HOM het thema van onze Rode Kraam in het Stadhart. De meningen van het winkelend publiek (die overigens van binnen en buiten Zoetermeer komen), zijn zeer opvallend: veel mensen hebben een uitgesproken mening over de HOM en zijn óf erg enthousiast óf mordicus tegen. Er zijn weinig twijfelaars. En de groep voor- en tegenstanders zijn ongeveer even groot.

Enfin, we hebben deze week een positief onderzoeksteam aangehoord. Voor alle haken en ogen, mits en maren en beren op de weg verwachten ze een oplossing te kunnen bieden. We hebben op de ALV van 24 november onze leden aangehoord, die zijn eigenlijk bijna allemaal tegen. De bewoners van de flats boven het Woonhart zijn niet faliekant tegen, maar voelen zich niet genoeg gehoord. De winkeliers van het Woonhart en het Stadshart zien kansen én bedreigingen. De winkeliers van de Dorpsstraat vrezen een kaalslag en zien weinig voordelen. De Gedeputeerden van de Provincie hebben zich er nog niet over gebogen.

En wij? De fractie wordt geacht op 23 januari over de HOM te stemmen. Aan ons de vraag of we een nieuwe vervolgstap willen gaan zetten over de HOM. Als we ‘ja’ zeggen, betekent dat dat we meer haalbaarheidsonderzoeken toestaan, dat we daar meer geld in gaan pompen en dat we eigenlijk al met één been in de HOM staan. De volgende beslissing is pas medio 2018, maar als we nu besluiten een stap verder te gaan is de mogelijkheid om volgende keer ‘nee’ te zeggen niet logisch.

Maar we weten het écht nog niet. We gaan er nog maar eens over slapen. Vóór 23 januari gaan we in ieder geval nog een keer in overleg met onze leden. En we hopen dan in de tussentijd meer duidelijkheid te hebben gekregen over de haken en ogen, mitsen en maren, en die beren op de weg.

De beslissing in de raad is over het kerstreces heen getild en in januari wordt de discussie voortgezet. Op 23 januari wordt er een besluit genomen.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout