Door Susanne Bout op 23 december 2016

Keek op de Week 2016-51

Week 51: De balans

Aan het eind van het jaar wordt vaak de balans opgemaakt. De jaaroverzichten denderen in de laatste week van het jaar via je tv zo je huiskamer in, elke zender heeft er minstens één. Ook in de kranten en op social media zie je allerlei overzichtjes van wapenfeiten, sterfgevallen en opmerkelijke dingen voorbijkomen. Daar doen wij dit jaar vrolijk aan mee.

2016 was een bewogen jaar: in Den Haag kreeg de PvdA klap na klap en zakte in de peilingen. Maar de Zoetermeerse afdeling van de Partij van de Arbeid timmerde ondertussen schijnbaar onverstoorbaar hard aan de weg om Zoetermeer op de kaart te zetten als een vitale en sociale stad.

Fractie
De grootste wapenfeiten worden natuurlijk in de raadzaal verwezenlijkt. Er is zoveel te noemen wat de fractie voor de inwoners van Zoetermeer voor elkaar heeft gekregen. Zie hier een greep (in willekeurige volgorde) van dingen die we dit jaar hebben bereikt:

• Bibliotheek op school
• Banenmarkt voor leerlingen in het speciaal onderwijs
• Proef met anoniem solliciteren bij de gemeente
• Project Centurion (100 mensen uit de kaartenbakken extra aan de slag), beter duurzaamheidsbeleid
• Zekerheid voor wijktuin Broekweg met tienjarige bruikleenovereenkomst
• Kinderburgemeester
• Transparantere besteding gelden sociaal domein (niet zomaar graaien uit de reservepot voor Zorg en Participatie)
• Meer geld voor armoedebeleid
• Klantmanagers sociale zaken

De lijst is gelukkig nog veel langer en we proberen de lijst in 2017 nog mooier te maken; niet voor ons, maar voor Zoetermeer.

Campagneteam
Ook als er geen verkiezingen zijn, gaan we op pad om de achterban en mogelijke keizers te ontmoeten. Ons permanente campagneteam is tientallen keren de wijk in gegaan om te luisteren wat er speelt in alle wijken van Zoetermeer. En we stonden natuurlijk regelmatig met de bekende Rode Kraam in het Stadshart. Rond de tienduizend mensen hebben we op deze manier gesproken dit jaar! Op straat horen we toch het beste wat er speelt, wat mensen vinden, waar de problemen liggen. Deze problemen worden altijd doorgegeven aan de fractie en de wethouder, zodat zij dit in de gemeenteraad kunnen proberen recht te trekken.

Congressen
Sommige problemen zijn niet lokaal en daarom laten we die problemen (vertaald in zogenaamde moties en amendementen) op de gewestelijke en landelijke congressen horen aan de Tweede Kamerfractie en fractieleden van het provinciehuis, zodat zij dit in de provincie of zelfs voor het hele land beter kunnen aanpakken. Op die manier kan onze lokale afdeling ook in de provincie en op landelijk niveau veel bereiken. Onze vertegenwoordigers op de congressen zijn daar dit jaar weer zeer succesvol in geweest.

Ombudsteam
In ons ombudsteam staan vrijwilligers klaar om mensen te helpen met wat men soms ‘kleine problemen’ noemt. Noem ze klein, maar het gaat hier wel om grote ergernissen: overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, allemaal zaken die mensen dagelijks raken. Ook wanneer je geen lid bent van de PvdA is het mogelijk om de hulp van een ombudsteam in te schakelen. Er wordt op geen enkele manier onderscheid gemaakt; iedereen mag en kan bij een ombudsteam aankloppen. Deze hulp is geheel kosteloos, waardoor degenen die beschikken over weinig financiële middelen ook op ons kunnen rekenen.
Het ombudsteam heeft dit jaar vele tientallen mensen en gezinnen verder kunnen helpen.

Bestuur
Sinds 2016 hebben we een lokaal partijkantoor, een plek waar het bestuur van de afdeling kan vergaderen, een plek om de leden uit te nodigen voor bijeenkomsten en een plek waar het Ombudsteam de inwoners van Zoetermeer kan ontmoeten. Meer en meer wint onze locatie (Bredewater 16) zowel lokaal als regionaal aan bekendheid. Vele groepen maakten het afgelopen jaar gebruik van de faciliteiten die het pand ons biedt. We hopen dat in 2017 nog meer mensen ons weten te vinden.

Vooruitblik
We zijn als afdeling hard bezig met de landelijke verkiezingen van 2017, maar nog harder met de lokale verkiezingen van 2018. We hebben een Onafhankelijke Commissie samengesteld om de volgorde van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te bepalen. En we zijn sinds september bezig met de cursus “Lokaal Ideaal” waarin we geïnteresseerde leden en niet-leden uitleggen wat er allemaal komt kijken bij lokale politiek. Dit doen we samen met 5 andere PvdA-afdelingen uit de regio. We weten dat er naar aanleiding van deze cursus weer nieuwe raadskandidaten, bestuursleden en vrijwilligers zullen opstaan.

Kerstreces
Wij zijn blij met de behaalde resultaten, maar we willen nog veel meer. Op het gebied van werk en sociale zekerheid, zorg, wonen, onderwijs, cultuur, veiligheid, vluchtelingen en statushouders, duurzaamheid en milieu blijven we ons ook in 2017 onverminderd inzetten met veel enthousiasme en ambities. Het moet en kan nog beter, nog roder, nog socialer. Voor jouw stad, voor onze stad.
Als je hier in 2017 aan mee wilt doen als vrijwilliger of als kandidaat-raadslid, laat het ons dan weten. Je bent van harte welkom om mee te doen.

Het politieke jaar van 2016 is afgesloten. Tijd voor het kerstreces. Rest ons alleen nog om alle leden, belangstellenden en volgers van PvdA Zoetermeer fijne feestdagen te wensen.

Fijne Kerst, voorzichtig met vuurwerk en een rood 2017 gewenst voor jullie en je naasten.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout