Keek op de Week

Door Susanne Bout op 29 januari 2017

Week 4: De kogel is door de kerk

Maandag 23 januari 2017. Zo op het oog een doodnormale maandag. Maar het was de maandag waarop eindelijk werd beslist over de Holland Outlet Mall. We schreven al eerder over de HOM, maar het onderwerp spreekt de gemoederen zo aan dat we er nog maar een keer een blog aan wijden.

De fractie kwam al om 18.00 uur bij elkaar voor een voorbespreking: voor de laatste keer nog even de koppen bij elkaar. Hebben we alle stukken op een rijtje? Hoe zit het met onze amendementen en moties? Is er niet nog een laatste nieuwtje?
Om 19.00 uur begon de raadsvergadering. Wederom waren er veel insprekers. Zij kregen elk maximaal 5 minuten om nog wat in te brengen. Er waren zes sprekers tegen de HOM, één persoon was neutraal en twee sprekers waren voor de komst van de HOM.

Maar de beeldvormende en oordeelsvormende avonden waren voorbij, en in de pleidooien voor en tegen weerklonken geen nieuwe feiten. Het was tijd voor de raadsleden om kleur te bekennen. Een voor een spraken de woordvoerders van de politieke partijen hun voor- of afkeur uit om verder onderzoek te plegen naar de mogelijkheden voor de eventuele komst van de HOM. De coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en LHN gaven aan – met wat restricties en bedenkingen – de mogelijkheden voor de HOM verder te willen onderzoeken. Om een en ander goed te reguleren dienden wij en zij moties en amendementen in. Zó Zoetermeer en ChristenUnie/SGP hadden dezelfde insteek: vóór verdere onderzoeken naar de HOM, maar wel met kanttekeningen. Het CDA, Zoetermeer Vooruit, GroenLinks en de SP gaven te kennen tegen de komst van de HOM te zijn, elk om hun eigen redenen.

Aan het einde van de vergadering is over alle amendementen en moties gestemd. Allen zijn met een flinke meerderheid aangenomen. Uiteindelijk is het raadsvoorstel met 28 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen.


Bron: Provast

Dit betekent dat er meer budget vrijkomt om de mogelijkheden en onmogelijkheden rond de komst van de HOM te gaan onderzoeken. Het lijkt erop dat er voldoende winkeliers interesse hebben in de HOM. Is dat echt zo? Het lijkt erop dat problemen met de bereikbaarheid van de Hom op te lossen zijn. Is dat echt zo? Het lijkt erop dat de ontsluiting van de wijk De Leijens te verhelpen Is. Nou, laten er daar dan meteen mee beginnen! Het lijkt erop dat het niveau van het fijnstof binnen de wettelijke normen blijft. Laten we dat gaan meten.

Maar ja, met ‘het lijkt erop’ nemen wij geen genoegen. Wij willen het zeker weten. Daar is dat vrijgekomen budget voor: om zekerheid te krijgen over de interesse van investeerders, winkeliers, toeristen en winkelend publiek, de bereikbaarheid, de verkeersdruk, het fijnstof, de geluidsoverlast, de mogelijkheid om een goede verbinding aan te leggen tussen de HOM en het Stadshart. En omdat we meer zekerheid wilden en kansen zien hebben we voor dit raadsbesluit gestemd.

De raadsleden hebben afgelopen maanden veel tijd gestoken in het dossier HOM. En terecht, want het is een zeer grote beslissing en het leeft enorm onder de inwoners van de gehele regio. Nu is er over het dossier besloten. De raderen van de ambtenarij worden in werking gezet om de vervolgstappen te gaan zetten. En hopelijk keert de rust in en om de raadzaal weer een beetje terug.

Het boek is nog lang niet dicht. Het boek is zelfs nog lang niet klaar. Maar dit hoofdstuk is uit. Tijd om nu aandacht te besteden aan andere zaken dan alleen maar de HOM, want hoe belangrijk ook, in onze mooie stad is nog zoveel meer te doen. Er is ook behoefte aan aandacht voor andere zaken; de Woningbouwagenda is een van de eerstvolgende onderwerpen. En dat gaan we dus de komende tijd doen.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout