Keek op de week – Columuzi (2) – Het Zoetermeers Werkbedrijf

Door Sicco Louw op 20 februari 2019

 

 

 

Columuzi (2) – Het Zoetermeers Werkbedrijf

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” Een van de legendarische uitspraken van Johan Cruijff. Ik moest weer even aan hem denken op werkbezoek bij DSW, onze sociale werkplaats. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Soms met een verstandelijke beperking, soms met persoonlijke problemen, soms met een fysieke beperking. De sociale werkplaats biedt deze mensen kans op werk en daarmee op maatschappelijk nut.

Ik zag afgelopen vrijdag het enthousiasme in de ogen van mensen die leren om zelfstandig ondernemer te worden en zo de bijstand kunnen verlaten; in de ogen van de mensen die meehelpen om de Kringloopwinkel draaiende te houden; in de ogen van de mensen die een grote bijdrage leveren bij organisatie Biblion, de boekenbinder voor alle bibliotheken in ons land, sinds een paar jaar in Zoetermeer gezeteld. En dan heb je dus door dat de sociale werkplaats van zeer grote waarde is voor een groep mensen die hulp behoeft bij het vinden van bij hen passend werk.

De afgelopen maand heeft de gemeenteraad meerdere avonden gesproken over de omvorming van de sociale werkplaats tot Zoetermeers Werkbedrijf. Die omvorming heeft een technische achtergrond: nu is de sociale werkplaats voor drie gemeenten de dienstverlener, straks voornamelijk voor Zoetermeer. Doel van het Werkbedrijf is om zo veel mogelijk mensen te begeleiden naar betaald werk bij een andere werkgever. Dat kan als individu of als groep, denk daarbij aan de mensen die het groen in uw buurt bijhouden.

Ik juich de komst van het Zoetermeers Werkbedrijf toe. Wel wil ik dat het nieuwe werkbedrijf net als de huidige sociale werkplaats ook werkkansen biedt voor onze medemens die niet over de capaciteiten beschikt om bij een externe werkgever te gaan werken. Maar wel hard aan de slag wil bij het Zoetermeers Werkbedrijf zelf en daar de juiste begeleiding krijgt. Die wens van de PvdA Zoetermeer heeft een meerderheid van de Raad gekregen.

Het college gaat door met het opzetten van het Zoetermeers Werkbedrijf, dat als alles goed gaat op 1 januari 2021 van start gaat. Laten we ook straks een mooie toekomst bieden aan mensen die wat hulp behoeven bij het vinden van passend werk. Met die mooie gedacht tref je hier het nummer van Chef’ Special aan, Take me into the future. Heb je zelf een ander nummer wat je vindt passen bij het Zoetermeers Werkbedrijf, plaats het dan gerust op onze Facebook-pagina bij het bericht over deze column.

Mensen vragen mij wel eens hoe de politiek mij bevalt. Ik zeg dan dat ik wil oppassen om in de valkuil te stappen dat ik wel veel gemeentelijke notities en rapporten lees, maar niet toe kom aan contact met de mensen over wie de voorstellen en besluiten gaan. Daarom ben ik blij dat ik nu zelf ook met eigen ogen heb gezien hoe belangrijk nu DSW is en straks het Zoetermeers Werkbedrijf. Want je gaat het pas zien als je het doorhebt.

Kijk ook eens op https://www.facebook.com/debroedplaatszoetermeer

Sicco Louw

Sicco Louw

Hier sta ik voor: 1. Bestaanszekerheid voor iedereen 2. Samen leven, samen zorgen voor elkaar en de stad, betrokkenheid 3. Zoetermeer als fijne woon- en leefstad Het grootste ideaal van de PvdA is dat iedereen kans heeft op werk. Dat levert namelijk niet alleen inkomen op, maar ook een betekenis in deze maatschappij. En natuurlijk

Meer over Sicco Louw