Keek op de Week – De inwerkperiode

Door Susanne Bout op 5 mei 2018

De inwerkperiode

Het is stil op onze website. Er is even ‘niks’ te melden. We zitten even in de luwte. En we zijn ‘in afwachting van’. En we lezen veel stukken, om in te werken.

Op 29 maart jl. zijn de nieuwe raadsleden beëdigd. Er vinden nu coalitie-onderhandelingen plaats. In eerste instantie was de vraag welke partijen samen in de coalitie zouden gaan. En welke partijen zullen de komende vier jaren dus oppositie gaan voeren? Al snel was duidelijk dat de PvdA in de oppositie terecht komt. Maar of er vier of vijf partijen in het college zouden komen bleek nog lastig. Na wat hulp van een informateur is men daar wel uit: het wordt een college van VVD, LHN, D66, CDA en GroenLinks. Er komen zes wethouders in het college, de VVD levert er twee. Dat weten we inmiddels al een paar weken. Hoe het verder met de onderhandelingen staat, weet ik niet. Hopelijk weten we binnenkort meer. De verwachting is dat de partijen er voor 22 mei uit zullen komen.

De afgelopen weken stonden voor ons in het teken van het inwerken van de nieuwe fractieleden. Op 3, 9 en 16 april jl. was er een speciaal inwerkprogramma voor alle Zoetermeerse raads- en commissieleden. Die werd georganiseerd door de griffie.

Voor de nieuwe raads- en commissieleden was er de eerste avond veel algemene informatie. (Wat is een motie? Wanneer dien je een amendement in?) Voor de mensen met wat meer ervaring waren er de vragen: Wat zou je de komende vier jaar graag anders doen dan de afgelopen periode? Welke doelen wil je de komende vier jaar bereiken? En welke tips zou je je nieuwe collega’s mee willen geven?
De tweede avond hebben we een lange uitleg gekregen over de Entree van Zoetermeer (nieuwbouwplannen rond het Station en de Afrikaweg) en over de komst van de Omgevingswet in 2021. De derde avond begonnen we bij het politiebureau. Daar kregen we een samenvatting over de veiligheid/stand van zaken over criminaliteit van Zoetermeer. (Het gaat gelukkig best goed in onze stad!) Daarna kregen we in de raadzaal uitleg over de problemen bij de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. De avond eindigde met een uitleg over de Rekenkamercommissie.

Daarnaast volgen Sicco, Susanne en Sacha de Wibautleergang van de PvdA. Twee van de vier dagen  hebben we inmiddels doorlopen. We hebben de afgelopen campagne doorgesproken. Wat heb je ervan geleerd? Wat vond je wel en wat niet leuk? Maar ook: Hoe maak je een goede start als raadslid? Hoe maak je een eigen politieke agenda? Wat is burgerparticipatie en democratische vernieuwing? Welk lokaal politiek krachtenveld is er je gemeente?
De tweede dag, ingeleid door partijvoorzitter Nelleke Vedelaar, is er ook bij de Wibautleergang uitgebreid stilgestaan bij het sociale domein en vervolgens kwamen de Gemeenschappelijke Regelingen aan bod. Ook stond de Waardengedreven politiek centraal.

De laatste twee (zater)dagen volgen over een paar weken. Die gaan over de beschikbare raadsinstrumenten en wanneer je welk instrument het beste kunt gebruiken. En de focus ligt op de onderwerpen werk, bestaanszekerheid en volkshuisvesting. Ook ondermijning zal worden besproken. En tot slot worden de debat- en presentatievaardigheden getraind én het effectief gebruik maken van social media als raadslid.

Al met al pittige onderwerpen voor de fractieleden! We worden meteen in het diepe gegooid.

En tegelijkertijd zijn we aan het lezen. We begonnen in het formatiedossier. Hierin staat een overzicht met een duidelijke toelichting, zonder politieke kleur, over de onderwerpen die spelen bij de formatie. Daarnaast hebben we de stukken gelezen die in de eerste commissievergadering zullen worden behandeld. En eind april zijn de jaarstukken door de griffie opgeleverd. Dit gaat over de verantwoording van het college over het jaar 2017. Wat was de begroting en wat was de werkelijkheid? Wat waren de plannen en de doelstellingen? En zijn die gehaald? En zo nee, waarom niet? Daar hebben we binnenkort een raadsvergadering over; onze controlerende taak als gemeenteraad. Dus nu zijn we die aan het lezen. En zinnige vragen daarover aan het bedenken. In totaal hebben we nu dus al vele honderden pagina’s aan informatie gelezen. En we zijn nog niet eens begonnen. Maar dat duurt niet lang meer!

Op maandag 7 mei aanstaande is de eerste commissievergadering, op 14 mei gevolgd door de eerste raadsvergadering van de raad 2018-2022. En als de coalitie-onderhandelingen het toelaten, dan worden de nieuwe wethouders op 22 mei beëdigd. De plaatsen die zij nu innemen in de raad komen dan vrij en dus worden er ook nieuwe raadsleden beëdigd die avond. En ook alle commissieleden komen dan eindelijk aan de beurt. En pas dan is onze fractie officieel geïnstalleerd.

Maar of de coalitie-onderhandelingen nou klaar zijn of niet, de normale routine van de raad gaat eindelijk bijna weer beginnen voor de komende vier jaar.
Benieuwd waar we het (7 mei) over gaan hebben? Kijk dan in iBabs, het online gemeenteraadssysteem.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout