Keek op de week: Laat die vlag uit de kast komen!

Door Susanne Bout op 12 januari 2019

 

 

 

Laat die vlag uit de kast komen!

“Uit de kast met die vlag, lekker laten wapperen”, lees ik op donderdag in het Streekblad in een column van Hélène Ouwerkerk. Enkele uren daarvoor had ik bovenstaande titel verzonnen voor mijn blog.

In de kerstvakantie had ik bedacht dat ik misschien een blog zou schrijven over de nieuwjaarsvoorstelling van de gemeente Zoetermeer. Lekker actueel, een mooie, gezellige blog om het nieuwe jaar rustig mee te beginnen. Maar toen de media deze week ontplofte over het onderwerp ‘de Nashvilleverklaring’, was het onderwerp kiezen voor mijn eerste blog van 2019 ineens heel gemakkelijk. In de Nashvilleverklaring wordt de liefde anders dan tussen één man en één vrouw  veroordeeld. De ondertekenaars spreken zich uit tegen LHBT-seksualiteit, transseksualiteit, het homohuwelijk, polygamie, polyamorie, overspel en seksuele onreinheid.

“Het is nogal wat als je als 12- of 13-jarige wordt uitgemaakt voor zondaar terwijl je probeert uit te vinden hoe je in elkaar zit. Als je te horen krijgt dat je er niet mag zijn”, zei COC-voorzitter Astrid Oosenbrug deze week in haar speech. Volgens haar zetten de 250 orthodox-protestantse mannen die de Nashvilleverklaring tekenden aan tot ‘uitsluiting, pijn en zelfhaat.’

Als u mijn Facebook-pagina heeft gelezen deze week, dan moet het wel opgevallen zijn dat ook ik, net als vele Nederlanders, niet blij ben met de Nashvilleverklaring. Hoe bestaat het dat deze radicaal orthodox-christelijke tekst door zoveel Nederlandse predikanten ondertekend is? Het is 2019! Toch niet 1819? En waar bemoeien ze zich mee?! Ik ben Rooms-Katholiek opgevoed en ik heb altijd geleerd dat geloof over liefde gaat en over eerbied voor elkaar, niet over verbieden.

Al jaren ben ik aangesloten bij het Roze Netwerk van de PvdA, het LHBT-netwerk binnen de PvdA, omdat ik het er volledig mee eens ben dat je je altijd zeker genoeg zou moeten voelen om uit te komen voor je geaardheid. Om jezelf te zijn. Van wie jij ook houdt. Voor de diversiteit in de liefde. Het PvdA Roze Netwerk zet zich hier voor in. Toen ik me jaren geleden aansloot bij het Roze Netwerk had ik geen idee dat onze dochter ooit uit de kast zou komen, omdat ze biseksueel is. En ik had toen ook nooit kunnen denken dat onze zoon ooit een meisje zou willen worden. Maar het is wel zo. En in ons gezin is dat volledig bespreekbaar en geaccepteerd.

Omdat het onderwerp hetero- en LHBT-(trans)seksualiteit bij ons thuis een doodnormaal onderwerp is én omdat Zoetermeer al acht jaar een Regenboogstad is, had ik ook verwacht dat het doodnormaal zou zijn als iemand van het College van B&W zich zou uitspreken tegen de Nashvilleverklaring, of dat de regenboogvlag zou worden gehesen op het Stadhuis-Forum. Niets bleek minder waar! Toen ik vervolgens een concept-motie schreef om namens de politieke partijen te verzoeken aan het College van B&W om zich alsnog uit te spreken tegen de Nashvilleverklaring had ik brede politieke steun verwacht van bijna alle partijen. Maar niets bleek minder waar…

Diverse vragen van inwoners kwamen deze week binnen bij de PvdA: waarom spreekt de gemeente Zoetermeer zich niet uit tegen de Nashvilleverklaring, waarom wappert de regenboogvlag niet? En de PvdA moet hen het antwoord schuldig blijven. Wij weten het ook niet. De PvdA had een scherpe veroordeling gewenst. En een fier wapperende regenboogvlag.

In onze regio wappert de regenboog vlag volop: in Leiderdorp wappert de hele week de regenboogvlag uit protest tegen de Nashvilleverklaring, in Alphen aan den Rijn is de televisietoren verlicht in de kleuren van de regenboogvlag. Zoeterwoude heeft ook aangegeven de vlag te laten wapperen. In de gemeente Westland hebben de fracties van D66 en GroenLinks het college van burgemeester en wethouders in een motie gevraagd afstand te nemen van de Nashvilleverklaring. De gemeente Den Haag hees dinsdag de regenboogvlag. Ook Rijswijk hangt deze week de regenboogvlag uit.

Maar niet overal hangt de regenboogvlag uit, want de regenboogvlag is deze week uitverkocht. 😊 (https://www.ad.nl/oosterhout/vlaggen-centrale-dokkum-verkoopt-20-keer-zoveel-regenboogvlaggen-dan-normaal-oosterhout-vist-achter-het-net~a4f3903b/)

Van de 48 Regenboogsteden die ons land rijk is, is mij niet van allemaal bekend of ze de regenboogvlag hebben gehesen deze week. Maar hij wappert in ieder geval bij 37 Regenboogsteden (en dus bij een overgrote meerderheid) zeker wel. Ook onze Commissaris van de Koning van Zuid-Holland Jaap Smit (die theologie heeft gestudeerd en predikant is geweest) hees afgelopen woensdag de regenboogvlag, want Zuid-Holland is Regenboogprovincie sinds 2018.

Gelukkig wordt de soep toch niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. Het College van B&W, de politieke partijen en alle christelijke groeperingen in Zoetermeer spreken zich niet allemaal op dezelfde manier en zo overtuigend als de PvdA Zoetermeer uit tégen de Nashvilleverklaring, maar ze zijn ook geen van allen vóór. (https://www.ad.nl/zoetermeer/zoetermeerse-christenen-keuren-omstreden-nashville-verklaring-af~a978de6e/) Ook COC-voorzitter Oosenbrug zag dat er sinds de Nashvilleverklaring een ‘golf van liefde over Nederland spoelt’: “kerken, scholen, gemeenten en bedrijven: ze hangen massaal de regenboogvlag uit. Talloze kerkelijke voorgangers laten weten dat LHBTI’s in hun kerk juist wél welkom zijn.”

En het officiële standpunt van de het College van B&W is uiteraard nog steeds dat we ons als stad zullen inspannen om de acceptatie van homo’s, lesbiennes en transgenders te bevorderen. Wethouder Ter Laak: ,,De Nashvilleverklaring maakt duidelijk dat die acceptatie nog niet altijd en overal geborgd is. Daar zal ik me voor blijven inzetten, met alles wat ik in me heb. Het is heel belangrijk dat je kunt zijn wie je bent en je dat kunt op alle plekken in de stad.”

Je kunt dus gewoon veilig uit de kast komen in Zoetermeer.

Maar waar komt de term ‘uit de kast komen’ eigenlijk vandaan? Ik vond het antwoord in een artikel van de Quest: https://www.quest.nl/artikel/waar-komt-de-term-uit-de-kast-komen-vandaan

“Het is een directe vertaling van de Engelse uitdrukking ‘coming out of the closet’.
De oorsprong daarvan is tweeledig. Het eerste deel is een verwijzing naar de coming out-feestjes die begin 20ste eeuw werden gegeven wanneer een vrouw de huwbare leeftijd bereikte. Naar analogie daarvan gebruikten homo’s deze term zodra ze in de homoseksuele gemeenschap werden geïntroduceerd. In de jaren vijftig veranderde de betekenis en werden de woorden ‘of the closet’ aan de uitdrukking toegevoegd. De verandering viel samen met de opkomst van de homorechtenbeweging. Vanaf die tijd werd coming out geassocieerd met het ontsnappen aan onderdrukking en een stiekem leven, in plaats van met ergens geïntroduceerd worden. De term ‘closet’ is overgenomen uit de uitdrukking ‘skeleton in the closet’. Die is in het Nederlands bekend als ‘een lijk in de kast’. Deze zegswijze wordt gebruikt voor een probleem dat al langer bestaat, maar dat nu pas aan het licht is gekomen.” 

En in deze uitleg kan ik mij wel vinden, want er kwam deze week wat mij betreft inderdaad een probleem aan het licht: de Zoetermeerse inwoners merken weinig van Zoetermeer als Regenboogstad. Ik vind het jammer dat er deze week niet iets over de Nashvilleverklaring is gezegd door onze burgemeester. Juist op momenten dat het er extra toe doet, moet je als stad laten zien waar je voor staat. Zichtbaar en hoorbaar voor iedereen! De gemeente wil de regenboogvlag alleen op Coming Out Day (11 oktober) hijsen. Ik zou zeggen: Laat die vlag uit de kast komen! Van mij mag de regenboogvlag 365 dagen per jaar wapperen. Daarom was ik het roerend met Hélène Ouwerkerk eens: “Uit de kast met die vlag, lekker laten wapperen”.

Raadslid Susanne Bout op de Regenboogtrap bij Centrum West

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout