Keek op de week

Door Susanne Bout op 26 maart 2017

Week 12: PvdA Zoetermeer kiest voor de toekomst

Het is niemand ontgaan, we konden na ruim vier jaar weer eens naar de stembus. De opkomst was hoog, ‘er viel immers wat te kiezen’. De peilingen stonden al weken, wat zeg ik, máánden laag voor de PvdA, maar hier in Zoetermeer merkten we dat mensen minder sikkeneurig op straat waren over de Partij van de Arbeid. En er waren nog zoveel zwevende kiezers. Een paar van die zwevende kiezers zouden toch wel onze kant op zweven?! Wij bleven dus hoop houden. Hoop dat de peilingen er net een beetje naast zaten, dat de zwevende kiezer ons zou weten te vinden, dat onze inzet gezien en beloond zou worden. Maar naast hoop houden bleven we ons vooral inzetten.

De lokale campagne verliep wat ons betreft prima. Er zijn heel wat activiteiten ontplooid door onze afdeling. Wat ons betreft waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer namelijk al begonnen op de dag na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen (maart 2015). Een jaar lang stonden we wekelijks met een klein team in diverse winkelcentra, vervolgens stonden we weer als vanouds maandelijks met de Rode Kraam in het Stadshart. Nooit zijn we buiten beeld geweest, nooit hebben we in Zoetermeer verzuimd naar de mensen op straat te luisteren en vaak deden we daarvan verslag op onze website en onze Facebookpagina.

In de laatste vier weken voor de verkiezingsdag werd onze campagne intensiever. Zo stonden we wekelijks met de Rode Kraam in het Stadhart, gingen we wekelijks naar een Held van de week – om een lokale organisatie in het zonnetje te zetten, en er was wekelijk de prijsvraag ‘met Lo de wijk in’, waarbij je een bos rozen en een rondleiding in de Tweede Kamer kon winnen. Er was een avond over internetveiligheid, met de JS en Kamerlid Astrid Oosenbrug. Er was een debatavond die we samen met andere lokale partijen organiseerden en waarbij kandidaat-Kamerleden samen debatteerden over de toekomstplannen van de partijen. En er was niet te vergeten de Rode Haaglanden Slinger waarbij we met vele PvdA-afdelingen uit de regio veel steden en dorpen op één dag bezochten. En bij al deze activiteiten vlak voor de verkiezingen hadden we veel leuke gesprekken met de mensen die we ontmoetten en konden we rekenen op een behoorlijk grote ploeg vrijwilligers. Dat gaf de PvdA’er moed.

Ondanks de negatieve peilingen viel de verkiezingsuitslag heel erg rauw op ons dak. Dat de uitslag zó dramatisch zou worden had toch lang niet iedereen gedacht. Velen van ons dachten toch nog aan twaalf, dertien zetels. Negen zetels was de harde werkelijkheid… En de uitslag deed (doet) bij vele PvdA’ers pijn. Echt fysiek pijn.

In Zoetermeer hadden we op vrijdag 17 maart een borrel gepland voor onze vrijwilligers die zich in groten getale geweldig hebben ingezet. Zou het een verdrietige bijeenkomst worden of toch een gezellige samenkomst zijn? De vrijwilligersborrel is gelukkig goed bezocht, was heel gezellig en had een soort helende werking. In tijden van verdriet is het fijn als je elkaar kunt opzoeken en met elkaar kunt praten.


Lekker eten op de druk bezochte vrijwilligersborrel

Zaterdag 18 maart was de landelijke politieke ledenraad in Utrecht. Ook daar was veel pijn te bespeuren in de zaal. De journalisten stonden vooraan en registreerden koeltjes elk klagend lid, elk gemopper en al het geharrewar. Dat er ook positieve geluiden te horen waren in de zaal viel blijkbaar minder op bij de pers. Maar ook deze bijeenkomst had een helende werking voor de uitgebreide Zoetermeerse delegatie die de ledenraad bezocht.

Op dinsdag jl. waren onze campagnecoördinatoren op een evaluatie-avond van het landelijke campagneteam. Hier zijn harde dingen op tafel gelegd, maar met respect voor elkaar en zonder over elkaar heen te buitelen. Er zijn wel eerlijke dingen gezegd, maar geen lelijke woorden gevallen. Het was een nuttige avond. En afgelopen donderdag hadden we met de afdeling onze algemene ledenvergadering. Hier kwamen vooral veel mensen op af die niet bij een van de hierboven genoemde bijeenkomsten aanwezig waren, en voor wie de pijn nog rauw was. En natuurlijk was er voor hen ook tijd om hun gevoelens en ideeën op tafel te leggen.

In de afgelopen twee weken waren er twee stromingen op social media waar te nemen: er zijn mensen die vingerwijzend de problemen nog eens uitvergrootten en benoemden en er zijn mensen die zonder weg te kijken van de problemen initiatieven willen opzetten om te zoeken naar oplossingen voor de toekomst. We lossen de problematiek van de PvdA niet zo één, twee, drie op. Dat heeft een hele lange adem nodig. Maar wij, de fractie, het bestuur en de vrijwilligers van de afdeling Zoetermeer, wij doen ons best. We kruipen niet in een hoekje. We proberen er wat van te leren en gaan de benodigde verandering aan. De groep vernieuwers binnen de PvdA zal de overhand gaan krijgen en wordt door ons omarmd. Samen vooruit! Veranderen is geen keuze meer, maar een must voor de Partij van de Arbeid in de huidige situatie. “Kies voor de toekomst!”


De Algemene Ledenvergadering van 23 maart jl.

 

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout