Motie PvdA trekt stekker uit Holland Outlet Mall

13 september 2017

De PvdA heeft afgelopen maandag bij het raadsdebat over de Holland Outlett Mall aangegeven volstrekt geen vertrouwen te hebben in de komst van een HOM naar Zoetermeer.

Om dit kracht bij te zetten heeft de PvdA een motie ingediend: “Stoppen project Holland Outlet Mall”. Deze motie is raadsbreed aangenomen. Zie onderstaand de spreektekst en de motie van de PvdA.

De eigenaren van het Woonhart hebben aangegeven zich te willen herbezinnen op de HOM en ontwikkelaar Provast heeft besloten zich helemaal terug te trekken uit het project.

Raadsleden Chantal Walther en Margot Kraneveldt: “Dit is een plan van particuliere partijen, niet van de gemeente of van de raad. Wij lopen niet aan de leiband van commerciële partijen en gaan niet wachten totdat de initiatiefnemers andere zakenpartners hebben gevonden.  De HOM moet nu stoppen en daarom gaat wat de PvdA betreft definitief de stekker eruit”.

Lees hier de spreektekst van Chantal Walther over de HOM:
Spreektekst PvdA Zoetermeer over HOM

Bekijk hier de motie van de PvdA, VVD, D66 en Zó! die unaniem is aangenomen:
Motie 1709-04 PvdA – Stoppen project Holland Outlet Mall – aangenomen