Nieuwe raadsleden zijn benoemd

29 maart 2018

Op donderdag 29 maart jl. zijn de nieuwe raadsleden beëdigd. Namens de PvdA Zoetermeer zijn Margot Kraneveldt en Susanne Bout benoemd tot raadslid. En Susanne is benoemd in het voorlopige presidium. (Dit is de commissie die bepaalt welk dossier wanneer op de agenda van de raad komt te staan. Na de vorming van het college zal het definitieve presidium worden vastgesteld.) Wij feliciteren Margot en Susanne met hun benoemingen.

Nu Susanne Bout in het presidium zit mag de fractie, naast de gebruikelijke twee commissieleden, worden uitgebreid met een extra commissielid. De voltallige PvdA-fractie zal dus bestaan uit Margot Kraneveldt, Susanne Bout, Sicco Louw, Marissa van der Tol en Ramie Al Moukhaibar. De benoeming van de commissieleden vindt tegelijkertijd plaats met de benoeming van het nieuwe college. Dit is waarschijnlijk in mei.

Er vinden nu coalitie-onderhandelingen plaats: welke partijen gaan samen in de coalitie en mogen (een) wethouder(s) leveren? En welke partijen zullen de komende vier jaren oppositie gaan voeren? Hopelijk weten we begin mei meer. Maar na het zetelverlies bij deze gemeenteraadsverkiezingen gingen we van 4 naar 2 zetels en ligt het helaas niet in de lijn der verwachtingen dat de PvdA dit keer in de coalitie zal zitten.

De komende weken staan ook in het teken van het inwerken van de nieuwe fractieleden (raadsleden en commissieleden). Op 3, 9 en 16 april is er een speciaal inwerkprogramma voor alle Zoetermeerse raads- en commissieleden. Daarnaast volgen de PvdA-fractieleden de Wibaut-leergang van de PvdA.

Eind april worden de jaarstukken door de griffie opgeleverd. Of de coalitie-onderhandelingen dan klaar zijn of niet, in mei zal de normale routine van de raad weer gaan beginnen voor de komende vier jaar.