Oppositie buiten spel gezet bij Voorjaarsdebat

Door Margot Kraneveldt op 2 juli 2019

Voorjaarsdebat deel 2

Op 24 juni begon het Voorjaarsdebat. Na de eerste termijn van alle politieke partijen, waarin zij per partij in 10 minuten konden aangeven wat hun ideeën zijn voor 2020, was het al na twaalven. De burgemeesters schorste de vergadering tot 1 juli. Op maandag 1 juli begon deel 2 van het Voorjaarsdebat al om 18.00 uur. Het college begon aan de eerste termijn: alle wethouders geven een reactie op de eerste termijn van de politieke partijen.

Na de eerste termijn volgde voor zowel de politieke partijen als voor het college van B&W de tweede termijn: zijn er nog zaken onduidelijk, hebben dingen nog aanvulling nodig, zijn er nog moties of amendementen die ingediend worden? Alle partijen hadden nog 4 minuten om belangrijke punten nog even aan te stippen. En het college gaf een reactie op de tweede inbreng van de partijen.

Tijdens de tweede termijn van het Voorjaarsdebat pleitte fractievoorzitter Margot Kraneveldt voor het afschaffen van het onderdeel ‘controle op aanvraag bijzondere bijstand’. Dat blijkt op een aantal onderdelen meer te kosten dan dat het oplevert. De € 93.000 die daardoor wordt vrijgespeeld zouden we kunnen aanwenden om de bezuiniging op de ZoetermeerPas te verzachten. Dit voorstel werd gesteund door Zoetermeer Vooruit, Zó! Zoetermeer, SP Zoetermeer en Fractie van den Berg, maar haalde geen meerderheid.

Voor onze tegenbegroting, die we in de eerste termijn hebben ingediend, kregen we veel complimenten, maar de tegenbegroting zelf werd (uiteraard) niet gehonoreerd.

Aan het einde van de vergadering was het tijd om te stemmen over de Perspectiefnota. Daar staan alle plannen in van het college voor volgend jaar. Op basis van deze plannen wordt in het najaar de begroting opgesteld. Er werd eerst gestemd over een aantal amendementen. Daarna werd er gestemd over de Perspectiefnota zelf en als laatste kwamen vele tientallen moties aan bod.

Normaal gesproken kan de gemeenteraad in het Voorjaarsdebat nog daadwerkelijk keuzes maken en aangeven waaraan meer of minder moet worden uitgegeven. Vervolgens is het aan het college om deze voorstellen van de raad uit te werken in de begroting. Maar dit jaar was alles al ‘dichtgetimmerd’ door de coalitie. Alle oppositiepartijen ondervonden dat hun voorstellen voor een andere manier van bezuinigen nauwelijks serieus werden genomen. En daarom stemden alle oppositiepartijen gisteravond tégen de Perspectiefnota. Dat is een unicum voor Zoetermeer.

Lees hier over de eerste termijn
Spreektekst tweede termijn voorjaarsdebat PvdA Zoetermeer
PvdA Amendement Bezuiniging controle bijzondere bijstand ten gunste brengen van Zoetermeerpas
Persbericht Alle oppositiepartijen stemmen tegen bezuinigingspakket

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Politiek bedrijven zit me in het bloed, eerst vanaf 2003 op landelijk niveau en  sinds maart 2014 als volksvertegenwoordiger dichterbij huis: in mijn eigen stad, in ‘mijn’ Zoetermeer. In een leuk, gedreven, betrokken en deskundig fractieteam, samen met Susanne, Sicco, Marissa en Ramie. En ondersteund door Martijn en Sacha. Politiek is voor mij passie, gedreven

Meer over Margot Kraneveldt