28 december 2015

Persbericht bedrijfsmatige activiteiten huurders

De PvdA in Zoetermeer springt in de bres voor huurders die in hun huurwoning een bedrijfje willen beginnen maar dit niet mogen doen van hun woningbouwcorporatie.

De afgelopen periode hebben diverse signalen de PvdA bereikt dat in elk geval een van de woningcorporaties in Zoetermeer gerechtelijke procedures is gestart omdat huurders in hun woningen bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren, terwijl dat volgens de huurovereenkomst niet is toegestaan en waarvan alleen met instemming van de woningcorporatie mag worden afgeweken.

Het gaat daarbij niet om overlastgevende of volgens het bestemmingsplan verboden ‘aan huis gebonden’ bedrijfsmatige activiteiten, maar om activiteiten zoals bijvoorbeeld gastouderschap, die in de eigen woonruimte mogen worden uitgevoerd. Deze laatste activiteit wordt door de Rijksoverheid zelfs medegefinancierd.

“Zoetermeer heeft in haar economisch en ruimtelijk beleid als uitgangspunt dat kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in wijken moeten worden gestimuleerd”, aldus fractievoorzitter Margot Kraneveldt. In Zoetermeer zijn er volgens het LRKP (Landelijke Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen) 146 gastouderadressen waar Zoetermeerse gastouders de opvang van kinderen voor hun rekening nemen. Een deel van deze opvang vindt in huurwoningen plaats.

“De PvdA gaat er niet vanuit dat de woningcorporaties al deze bedrijfsmatige activiteiten willen stoppen. Aan de andere kant is de PvdA gelet op de signalen die haar bereiken er niet gerust op dat woningcorporaties op dit punt een helder en eenduidig beleid voeren. Wij willen dat het voor alle Zoetermeerse huurders van de woningcorporaties duidelijk is dat dergelijke activiteiten aan huis mogelijk zijn”, aldus Kraneveldt.

De PvdA is van mening dat er in Zoetermeer ruimte moet zijn voor bedrijfsmatige activiteiten zoals gastouderopvang, adviesbureaus en schoonheidssalons etc. in woonhuizen als er tenminste geen sprake is van overlast voor de directe woonomgeving. Het biedt Zoetermeerders de gelegenheid hun eigen inkomen te verdienen en geen beroep te hoeven doen op sociale voorzieningen. De PvdA vindt dat daarbij geen onderscheid mag worden gemaakt tussen koop- en huurwoningen.