PvdA bezorgd over ondermijning Tozo-regeling voor ondernemers

Door Ramie Al Moukhaibar op 30 april 2020

PvdA bezorgd over ondermijning Tozo-regeling voor ondernemers

De landelijke Tozo-regeling biedt financiële steun voor ondernemers tijdens de coronacrisis. De PvdA Zoetermeer heeft veel waardering voor de wijze waarop de gemeente Zoetermeer de Tozo-regeling heeft opgepakt en hoopt dat ondernemers die  in de knel zijn gekomen, heel snel geholpen worden. Er ligt echter wel een gevaar op de loer: dat criminelen van deze regeling misbruik gaan maken. De PvdA wil dat het college hier alert op is.

“De regeling is nieuw, moest snel opgetuigd worden en gemeenten moeten bij de uitvoering snel handelen. Het is geweldig dat deze regeling er is, maar als je niet oplet, gaan criminelen ermee aan de haal”, licht PvdA-commissielid Ramie Al Moukhaibar, zelf ook ondernemer, toe. “De PvdA wil dat het geld uitsluitend terecht komt bij bonafide ondernemers die het echt nodig hebben”.

De georganiseerde criminaliteit past zich razendsnel aan aan de omstandigheden en ontdekt nieuwe manieren om snel en makkelijk geld te verdienen, aldus de PvdA. Daarom moet het college alert zijn en aanvragen goed controleren. Fraude en misbruik moeten voorkomen worden.

“Criminelen willen zelf buiten schot blijven en zetten bijvoorbeeld zogenoemde katvangers of geldezels, nep-adviesbureautjes of dekmantelbedrijven in. Wij willen graag van het college weten hoe goed de Tozo-aanvragen worden gecontroleerd”, aldus Al Moukhaibar. “Denk dan aan het sowieso afwijzen van aanvragen die via tussenpersonen worden gedaan, checken of er ooit vergunningen zijn ingetrokken, controleren of het bedrijf op echt op 17 maart 2020 al actief was en nagaan of er misschien meerdere KvK-inschrijvingen zijn op hetzelfde woonadres. Ook willen we dat op de website van de gemeente duidelijk wordt gecommuniceerd over de maatregelen die men neemt om fraude te voorkomen en over de sancties, die volgen als achteraf blijkt dat er misbruik heeft plaatsgevonden”.

Schriftelijke vragen over Ondermijning van de Tozo-regeling

De Tozo-regeling biedt financiële steun voor ondernemers tijdens de coronacrisis. Omdat de regeling nieuw is, snel is opgetuigd en gemeenten bij de uitvoering snel moeten handelen, is te verwachten dat criminelen hiervan misbruik gaan maken. Hoe zij dit kunnen doen, valt o.a. te lezen in het Factsheet-Tozo en ondermijning van het RIEC/LIEC. Het advies: richt je op een check van het bedrijf en niet van de persoon. Blijf alert. De georganiseerde criminaliteit past zich razendsnel aan aan de omstandigheden en ontdekt nieuwe manieren om snel en makkelijk geld te verdienen.

De PvdA heeft veel waardering voor de wijze waarop onze gemeente de Tozo-regeling heeft opgepakt en we hopen dat ondernemers die in de knel komen, zeer snel geholpen worden. Maar het risico dat de georganiseerde criminaliteit zich toegang weet te verschaffen tot deze regeling, mogen we niet onderschatten. De gemeente Zoetermeer moet alert blijven om misbruik en fraude te voorkomen.

Daarom heeft de PvdA-fractie de volgende vragen voor het college:

 1. Wordt bij de toepassing van de Tozo-regeling gewaakt voor het risico dat de georganiseerde criminaliteit zich toegang verschaft tot deze regeling? Neemt onze gemeente maatregelen om dit type ondermijning te voorkomen?
 2. Wordt op de gemeentewebsite duidelijk gecommuniceerd over de maatregelen die onze gemeente neemt om fraude te voorkomen en over de sancties, die volgen als achteraf blijkt dat er misbruik heeft plaatsgevonden?
 3. Wordt geborgd dat alleen de aanvrager zelf een aanvraag doet? Worden aanvragen via tussenpersonen afgewezen of niet in behandeling genomen? Zo nee, waarom niet?
 4. Wordt alleen gebruik gemaakt van girale (spoed)betaling (dus geen contante betalingen) op een rekeningnummer dat op naam staat van de aanvrager?
 5. Wordt het (zakelijke) bankafschrift ook gecontroleerd op of er andere (bedrijfsmatige) uitgaven worden gedaan en niet alleen op inkomsten en (vaste) lasten?
 6. Wordt bij de behandeling gecheckt of:
  a. Eerder een eventuele vergunning is ingetrokken?
  b. Het bedrijfspand (bestuurlijk) gesloten is (geweest)?
  c. Er andere bestuurlijke procedures lopen?
  d. Al een aanvraag ingediend is vanuit dit huishouden?
  e. Er een bedrijfswebsite/ LinkedIn-account is? Wordt er geadverteerd? Zijn er online reviews?
  f. Sprake is van faillissement of schuldsaneringen (insolventieregister)?
  g. Het bedrijf de juiste vergunningen heeft?
  h. Er meer inschrijvingen zijn bij de KvK op het woon- of werkadres? Bestaan er andere inkomstenbronnen, die niet zijn gemeld?
  i. De onderneming per 17 maart 2020 ook echt actief was?
 7. Zijn er al frauduleuze aanvragen geconstateerd en zo ja, hoeveel?
Ramie Al Moukhaibar

Ramie Al Moukhaibar

Mijn naam is Ramie Al Moukhaibar. Ik ben geboren en getogen in Irak en in 1998 naar Nederland gevlucht. Ik ben geboren in 1984 jaar, ik ben vader en echtgenoot, en sinds 2009 een ondernemer. Ik ben een voorstander van een multiculturele samenleving. Ik zie de diversiteit binnen onze Nederlandse samenleving eerder als een versterking

Meer over Ramie Al Moukhaibar