6 september 2017

PvdA-fractie betreurt vertrek raadslid Ram Fatingan

De PvdA-fractie in de gemeenteraad van Zoetermeer heeft vernomen dat raadslid Ram Fatingan per direct uit de fractie stapt, zijn zetel meeneemt en als eenmansfractie doorgaat. Hij maakt daardoor geen deel meer uit van de PvdA-fractie.

“Wij hebben regelmatig met de heer Fatingan gesproken over zijn invulling van het raadslidmaatschap. Hij had wat ons betreft deze raadsperiode gewoon vol kunnen maken. De heer Fatingan heeft echter te kennen gegeven uit de fractie te stappen, zijn zetel mee te nemen en bij andere partijen na te gaan of hij bij hen op een verkiesbare plek op de lijst kan komen”, licht fractievoorzitter Margot Kraneveldt toe. “Wij betreuren deze gang van zaken zeer en keuren deze handelswijze volstrekt af”.

De heer Fatingan heeft aangekondigd zijn zetel mee te nemen en als eenmansfractie verder te gaan. “We betreuren dat de heer Fatingan zijn zetel meeneemt. Het feit dat hij toch in de gemeenteraad blijft, is in strijd met de gedragscode en integriteitsregels van de PvdA, die ook door de heer Fatingan zijn ondertekend”, aldus afdelingsvoorzitter Michael Jurriaans.

Het vertrek van de heer Fatingan weerhoudt PvdA-raadsleden Chantal Walther, Daphne Disco, Margot Kraneveldt en commissieleden Marissa van der Tol en Susanne Bout er uiteraard niet van om zich volop te blijven inzetten in de gemeenteraad en daarbuiten: “Wij blijven gewoon zoals altijd ons uiterste best doen voor een sterk en sociaal Zoetermeer. Voor goede zorg en meer banen, voor een mooie groene stad waarin het goed wonen, werken en leven is. Met hart voor mensen, zeker voor degenen die een steuntje in de rug nodig hebben. Dat is ook onze inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Wij blijven samen met onze wethouder Taco Kuiper ‘Bouwen aan Zoetermeer!’ ”