11 januari 2017

PvdA geeft Holland Outlet Mall een kans, onder stevige voorwaarden

Het jaar is net begonnen, en meteen staan we als gemeenteraad voor een majeure beslissing. Zien we de Holland Outlet Mall in Zoetermeer als een kans of een bedreiging?

De afgelopen maanden hebben wij als PvdA-fractie met een open houding veel inwoners, winkeliers en organisaties gesproken over deze belangrijke beslissing voor de stad. We hebben met onze Rode Kraam diverse keren op straat de mening van de Zoetermeerders gepeild. Diverse belanghebbenden zijn in de fractie te gast geweest. Veel bewoners rondom de mogelijke HOM hebben zorgen geuit over het verkeer en de fijnstofuitstoot. Winkeliers in het Stadshart en de Dorpsstraat vrezen voor hun omzet. Er zijn echter ook mensen die uitgesproken vóór zijn en een HOM zien als een kans voor Zoetermeer. Ook met onze leden hebben we twee keer een goede discussie gevoerd over de voors en tegens. De fractie dankt iedereen zeer hartelijk voor alle input die geleverd is. We zijn er trots op dat zoveel leden zich in het onderwerp hebben verdiept en ons veel goede suggesties hebben meegegeven.

Bron: Provast

Bron: Provast

De PvdA wil Zoetermeer bruisend en aantrekkelijk houden voor inwoners en bezoekers. We willen geen krimpstad worden, maar een stad die groeit. Daarvoor zullen we ambitie moeten tonen en moeten blijven vernieuwen. Op het gebied van werken en bouwen en wonen, maar ook op het gebied van cultuur, vrijetijdsvoorzieningen en dus ook winkelen.

We zijn al goed bezig met de renovatie van het Stadshart en de visie op een aantrekkelijkere Dorpsstraat. Daar moeten we volop mee door gaan en zelfs een tandje bovenop doen. Maar: wij denken dat alleen het bestaande winkelaanbod versterken uiteindelijk niet genoeg zal zijn. Er is meer nodig.

De komst van de HOM zal invloed hebben op het huidige winkelaanbod in het Stadshart en de Dorpsstraat. Als wij die verbinding tussen de HOM en het Stadshart goed regelen en we zorgen voor veel combinatiebezoek, dan kan het Stadshart daarvan profiteren. Maar er zullen ongetwijfeld ook winkels zijn die het moeilijk gaan krijgen. We moeten dus hoe dan ook doorgaan met het investeren in het Stadshart en de Dorpsstraat.

De ‘businesscase’ van de gemeente moet daarbij uiteraard kloppen. En die hebben we nog niet, wat het lastig maakt. Wat hebben we nodig voor de HOM? Wat draagt de gemeente bij en wat vragen we van de eigenaren van de HOM? Wat kan de HOM ons op de korte en lange termijn opleveren, zodat we daar mooie dingen van kunnen doen in de stad? Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeente alles investeert en de eigenaren van de HOM niets. Daar moet een balans in zitten die voor de gemeente uiteindelijk goed uitpakt.

We vinden het goed dat het college het besluitvormingstraject inmiddels heeft opgeknipt in fases. Maar wat de PvdA betreft moet eerst het probleem met de VVE’s (van de bewoners van de drie woontorens boven het huidige Woonhart) zijn opgelost voordat het college überhaupt aan de slag gaat met de samenwerkingsovereenkomst. Het is gek dat aan de gemeenteraad een principebesluit over een HOM wordt gevraagd, terwijl de eigenaar van het Woonhart nog niet eens de bewoners van de drie flats aan zijn zijde heeft. Dat is wel nodig wil de HOM er komen.

Een Outlet Mall kán een kans zijn voor de stad. De PvdA vindt echter dat de HOM alleen een kans heeft als wordt voldaan aan een aantal zeer belangrijke voorwaarden. Onze voorwaarden hebben we op maandag 9 januari in een oordeelsvormende commissievergadering aan het college voorgelegd.

Het betreft de volgende voorwaarden:

  1. De HOM moet een echt professioneel concept hebben met een hoogwaardig aanbod dat wezenlijk anders is dan het huidige winkelaanbod, dat wordt uitgevoerd door een professionele marktpartij met kwaliteitsbewaking maar ook handhaving. De HOM zelf zien we graag in een opvallend en uniek design, waarbij ook aan duurzaamheid en groen is gedacht.
  2. De komst van de HOM zal invloed hebben op het huidige winkelaanbod in het Stadshart en de Dorpsstraat. De verbinding tussen HOM en Stadshart moeten we goed regelen en op die manier zorgen voor veel combinatiebezoek. We moeten ook onverkort doorgaan met de ontwikkeling van het Stadshart en de Dorpsstraat. Als de HOM goed gaat draaien, wordt er veel geld verdiend. Wij stellen voor om net zoals dat in Roermond is gebeurd om een percentage van de aanneemsom van de HOM in een fonds te storten dat bedoeld is om te investeren in het Stadshart en de Dorpsstraat. Daarnaast willen we afspraken over de verdere vulling van het fonds. Niet alleen door de HOM zelf, maar ook een deel van de extra opbrengsten van de gemeente moeten we terug laten vloeien. Op die manier kunnen we geld dat er nu nog niet is extra investeren in het Stadshart en de Dorpsstraat.
  3. De oplossingen rond het verkeer, parkeren en fijnstofuitstoot zijn nu nog onvoldoende uitgewerkt en dat moet absoluut snel gebeuren. We roepen de wethouders op om met de knelpunten in het verkeer die er sowieso al zijn aan de slag te gaan en niet af te wachten of de HOM er komt of niet. Wij willen dat het college de mensen in de stad en de gemeenteraad op de juiste momenten meeneemt in de volgende stappen. Het kan niet zo zijn dat er niets meer gebeurt totdat we weten of de HOM er komt of niet. Verder moeten er goede afspraken komen over de parkeertarieven en bewegwijzering. Ook willen wij goede OV-oplossingen zien om het verkeer in het centrum te ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan parkeergelegenheid/een transferium aan de randen van de stad met pendelbusjes van en naar het centrum en de treinstations.
  4. Een zeer belangrijk punt voor de Partij van de Arbeid is natuurlijk het creëren van werkgelegenheid. Als we Zoetermeer en de regio bruisend en vitaal willen houden, moeten we banen creëren. In Roermond zijn er veel banen in en rondom het FOC bijgekomen op allerlei niveaus, niet alleen in de winkels maar ook in de schoonmaak, beveiliging, in de restaurants etc. Ook veel mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt konden aan de slag. Daarom willen we dat het college hier met de HOM afspraken over maakt. Beding een percentage Zoetermeerders dat in de HOM aan de slag kan. In Roermond is dat gelukt, dat kan bij ons dus ook.
  5. Tenslotte zien we graag een duidelijke exit strategie. Stel dat de HOM onverhoopt toch geen succes wordt, wat dan? Gaan we de HOM dan afbreken of kunnen we de HOM gemakkelijk omzetten naar woningbouw? Dat laatste heeft de voorkeur van onze fractie. We moeten de risico’s die dan optreden vooraf zo goed mogelijk vaststellen en leggen waar ze horen: bij de eigenaren van de HOM en niet bij de Zoetermeerse belastingbetaler.

Graag horen we de reactie van het college op onze voorwaarden. Ons oordeel zullen wij vellen in de raadsvergadering van 23 januari. Als dat positief is, mag het college wat de PvdA betreft doorgaan met bekijken of de HOM doorgang kan vinden. Het betekent nog niet dat de HOM er al definitief komt en dat de PvdA al definitief ja zegt. Daar is nog veel voor nodig. Eerst gaat het college nog een aantal aanvullende onderzoeken doen en met de initiatiefnemers van de HOM kijken of er een samenwerkingsovereenkomst gesloten kan worden, waar de voorwaarden die de gemeenteraad meegeeft voldoende in terugkomen. Als de raad daarmee niet tevreden is, kan het hele project alsnog worden afgeblazen.