PvdA neemt initiatief voor eerste ‘Zoetermeerse Duurzaamheidspact’

Door Margot Kraneveldt op 5 maart 2018

Op initiatief van de PvdA sluiten zeven Zoetermeerse partijen het eerste ‘Zoetermeerse Duurzaamheidspact’!

In de komende raadsperiode (2018-2022) en verder willen PvdA, D66, GroenLinks, CDA, VVD, Zó! Zoetermeer en ChristenUnie-SGP dat de gemeente Zoetermeer zich samen met de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH), de Provincie en het Rijk krachtig inzet voor energiebesparing en duurzame en fossielvrije energieopwekking. Daarom hebben deze zeven partijen samen het eerste Zoetermeerse Duurzaamheidspact 2018-2022 gesloten. Zij geven daarmee een krachtig signaal af dat zij de komende jaren streven naar een stevig klimaatbeleid, dat leidt tot een duurzame, groene en toekomstbestendige stad.

Initiatiefneemster Margot Kraneveldt is er heel blij mee: “Net als in Den Haag hebben wij als PvdA het voortouw genomen om ook in Zoetermeer een pact te sluiten met diverse partijen die allemaal willen dat we meer gaan doen aan duurzaamheid en groen. Daar ben ik trots op! Natuurlijk zijn we allemaal verschillend en denken we niet overal hetzelfde over, zoals bijvoorbeeld over wel of geen windmolens. Maar toch delen we de urgentie dat er grotere stappen moeten worden gezet, en daarom vinden we elkaar op een groot aantal punten. Daar willen we samen aan werken de komende jaren”.

“Eind 2015 is in Parijs een bindend klimaatakkoord gesloten. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 worden teruggedrongen. En de opwarming van de aarde worden beperkt tot maximaal 2 graden. Of we deze doelstellingen gaan halen, hangt in grote mate af van wat steden doen. Ook Zoetermeer zal haar steentje moeten bijdragen”, aldus de zeven partijen.

In Zoetermeer is met het ‘Actieprogramma Duurzaam & Groen’ al een stap in de goede richting gezet. Maar er is meer nodig. Dit Zoetermeerse Duurzaamheidspact is bedoeld als inspiratie voor een nieuwe raad en een nieuw college. Inspiratie voor de korte, middellange en lange termijn. PvdA, D66, GroenLinks, CDA, VVD, Zó! Zoetermeer en ChristenUnie-SGP vinden elkaar op een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en ambities. Iedere partij zet daarnaast natuurlijk in haar verkiezingsprogramma eigen accenten.

“Dit Zoetermeerse Duurzaamheidspact bevat een mix van wensdromen, ambities, doelen en concrete maatregelen. We zijn optimistisch, maar ook realistisch. Niet alles kan tegelijk en binnen één raadsperiode. Waar we dat kunnen, sluiten we aan bij technologische ontwikkelingen, (inter)nationale ontwikkelingen en trends”, geven de partijen aan. “We hopen daarbij constructief te kunnen samenwerken met alle inwoners, organisaties en bedrijven in de stad die zich bezighouden met duurzaamheid en groen. We zetten graag samen met hen de schouders eronder!

Het Duurzaamheidspact is tijdens de raadsvergadering van 5 maart aangeboden aan burgemeester Aptroot.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt