PvdA pleit voor meer studentenwoningen in Zoetermeer

Door Marissa van der Tol op 12 december 2017

Tijdens het begrotingsdebat is een PvdA-motie aangenomen, die het college vraagt om de behoefte aan studentenwoningen of studentenkamers in Zoetermeer te onderzoeken. De PvdA hoort van jongeren dat zij in de ‘studiefase’ tussen middelbare school en werk graag zelfstandig willen wonen, maar niet altijd uit Zoetermeer weg willen. Een kleine studentenwoning of -kamer kan dan uitkomst bieden.

PvdA-commissielid Marissa van der Tol, zelf ook nog bezig met haar studie voor docent wiskunde: “Er is een behoefte onder studenten om in Zoetermeer te (blijven) wonen. Niet iedere student wil verhuizen naar de stad waar hij of zij studeert. Hier heb je tenslotte ook je oude vrienden, je ouders en je sportclub zitten. De vraag is alleen hoe groot deze behoefte is en hoeveel woningen of kamers er gebouwd moeten worden”.

Het bouwen van studentenwoningen kan de wachttijden voor sociale huur positief beïnvloeden. Studentenwoningen zijn jongerenwoningen waar een extra voorwaarde aan vast zit: je bent verplicht een studie te volgen wanneer je er wilt wonen. “Deze extra voorwaarde bevordert de doorstroming doordat aan het einde van de studie gezocht moet worden naar een andere woning. Op dat moment wíllen studenten ook groter gaan wonen”, aldus Van der Tol.

Zoetermeer wil in de komende 10-15 jaar 10.000 woningen erbij bouwen in de stad. De PvdA vraagt daarbij steevast aandacht voor de woonbehoefte van jongeren. “Kantoortransformaties zouden bijvoorbeeld heel geschikt zijn om dit soort woningen of kamers snel en betaalbaar te realiseren. Maar niet alleen op bedrijventerreinen die worden omgevormd tot woonwijken zien wij mogelijkheden”, aldus Van der Tol. “Deze week praten we bijvoorbeeld over het raadsvoorstel ‘Woningbouwprogramma solitaire locaties’, waarbij we kijken welke kleinere plekken in de stad geschikt zijn voor woningbouw. Jongeren willen niet alleen in het Stadshart wonen, maar ook in de wijk waar ze zijn opgegroeid. De PvdA vraagt daarom ook bij deze locaties nadrukkelijk om aandacht voor het realiseren van starterswoningen”.

Marissa van der Tol

Marissa van der Tol

Het Zoetermeer van later Voor Zoetermeer zie ik een toekomst waarin starters binnen een jaar een starterswoning kunnen huren, waarbij ze kunnen genieten van het groen in de omgeving. Een Zoetermeer waar kinderen vrolijk buiten kunnen spelen en iedere denkbare sport kunnen beoefenen. Er zijn studentenwoningen voor die jongeren die in Zoetermeer studeren of gewoon in de

Meer over Marissa van der Tol