PvdA stelt vragen over de Adviesraad Sociaal Domein

Door Susanne Bout op 19 maart 2019

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is 2,5 jaren geleden opgericht. Fractieleden van PvdA Zoetermeer, Zó! Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit vinden het nu een geschikt moment voor een (externe) evaluatie van het functioneren van de ASD. De opzet is wat hen betreft nu zo dat de ASD veel te weinig invloed heeft, onder andere doordat de adviezen die de ASD geeft en de vragen die de ASD heeft niet bij de gemeenteraad terecht komen.

Het doel van de adviesraad is de mening over beleid en onderwerpen van het sociaal domein van cliënten of hun vertegenwoordigers te verwoorden, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van b&w. Het college vraagt de adviesraad ook regelmatig om advies over de voorgenomen wijzigingen, verbeteringen en vaststellingen van gemeentelijk beleid over het sociaal domein.

De Partij van de Arbeid, Zó! Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit vinden dat de raads- en commissieleden onvoldoende op de hoogte worden gehouden van de activiteiten, bevindingen en adviezen van de ASD. “In de vastgestelde werkwijze voor de ASD is geen enkele relatie te vinden met de gemeenteraad”, vertelt Susanne Bout van de PvdA. “Wij hebben de verordening erbij gehaald en de adviesraad vergeleken met de (vroegere) adviesraad Wmo en zijn tot de conclusie gekomen dat wij als raad buiten spel gezet zijn”, voegt Bout eraan toe.

“Het komt ons ook over dat niet alle leden van de ASD op de hoogte zijn van het belang van de gemeenteraad. Is er voldoende politiek inzicht bij de adviesraad? Zien zij misschien het college als hoogste orgaan van Zoetermeer?” vraagt Juliëtte Meurs van Zoetermeer Vooruit zich af. “In de regeling staat in ieder geval niet dat de ASD contact met ons hoeven te hebben”, vult Carla Krullaars van Zó! Zoetermeer aan. “En de gemeenteraadsleden ontvangen ook geen afschriften van/over de adviezen van de ASD”, voegt Krullaars nog toe “en dat vinden we een kwalijke zaak”.

Onbekend maakt onbemind en daarom zouden de drie politieke partijen willen dat zij en de leden van de ASD elkaar beter leren kennen en meer leren over elkaars rol. De drie fractieleden zijn ervan overtuigd dat de leden van de ASD hard werken, maar de opzet is wat hen betreft nu zo dat de ASD veel te weinig invloed heeft, onder andere doordat de adviezen die de ASD geeft en de vragen die de ASD heeft niet bij de gemeenteraad terecht komen. Daarom hebben zij hierover vandaag schriftelijke vragen ingediend.

De PvdA Zoetermeer, Zó! Zoetermeer en Zoetermeer Vooruit hebben de volgende vragen aan het college gesteld:

 1. Welke adviezen heeft de ASD sinds de oprichting gegeven aan het college?
 2. Welke adviezen heeft het college sinds de oprichting gevraagd aan de ASD?
 3. Wat is door het college met de adviezen gedaan?
 4. Kunnen de adviezen van de ASD voortaan toegevoegd worden aan de ingekomen stukken voor de gemeenteraad?
 5. Hoe is de achterban van de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd in de ASD? Welke van de genoemde organisaties uit de brochure Zoetermeer voor minder 2.0.pdf zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de ASD? Zijn er nog andere organisaties (die niet in de genoemde brochure genoemd staan) die vertegenwoordigd zijn in de ASD?
 6. Wat vindt de ASD zelf van de door de gemeenteraad meegegeven regels van de ‘Regeling Adviesraad sociaal domein gemeente Zoetermeer 2016’? Hoe vinden ze zelf dat zij zouden moeten functioneren? Gaat dit in de praktijk naar wens?
 7. Wat is de rol van de ondersteuner? Is deze rol passend bij de uit te voeren werkzaamheden? Hoeveel uur is zij inzetbaar voor de ASD? Is dit voldoende?
 8. De website van de ASD is in de loop der tijd wel verbeterd, maar nog niet voldoende. Bijvoorbeeld: Het meest recente bericht op de home-pagina dateert uit december 2018.
 9. De ASD is niet bevoegd te adviseren over individuele situaties, klachten of bezwaarschriften van cliënten. Hoe pikt de ASD losse signalen op van inwoners van Zoetermeer om te concluderen dat er meer aan de hand is dan een individuele melding?
 10. Hoe kunnen de inwoners van Zoetermeer gehoor vinden? Vroeger was er vóór en na de vergadering van de Wmo-raad gelegenheid om informeel leden van de Wmo-raad aan te spreken. Die mogelijkheid is er bij de ASD niet. De vergadering eindigt altijd met een besloten gedeelte.
 11. Er zijn op dit moment zes vacatures bij de ASD. Is het college hiervan op de hoogte? Is er al actief gezocht naar nieuwe leden voor de ASD (buiten de website van de ASD om)? Is er bekend waarom er zoveel vacatures zijn ontstaan? Zijn er inmiddels al goede kandidaten gevonden en zo ja, wanneer worden die benoemd?

Vlnr: Susanne Bout, Juliëtte Meurs en Carla Krullaars. Foto: R. Meurs.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout