PvdA tegen verkoop Eneco-aandelen

Door Margot Kraneveldt op 18 september 2017

De PvdA-fractie in Zoetermeer is tegen de verkoop van de Eneco-aandelen van de gemeente. De verkoop van Eneco gaat ten koste van werkgelegenheid en duurzaamheid.

“Ons college vindt dat landelijk de levering van elektriciteit voldoende is gewaarborgd en dat we Eneco kunnen verkopen. Bij een verkoop van deze aandelen is het publieke belang en de invloed van gemeenteraden echter in één klap weg”, licht fractievoorzitter Margot Kraneveldt toe. “Bij de eerdere verkoop van Nuon en Essent zagen we dat buitenlandse investeerders zich niet om de lokale belangen in Nederland bekommeren. De stadsbesturen van Rotterdam, Den Haag en Dordrecht, samen grootaandeelhouder van Eneco, staan klaar om snel te kunnen cashen. Daar worden we met z’n allen echter niet beter van”.

De marktwaarde van Eneco wordt geschat op € 2,5 – € 2,9 miljard. Als dat zou kloppen, dan heeft een eventuele verkoop van de Zoetermeerse aandelen (2,34%) nauwelijks effect op de meerjaren-begroting, aldus het college. “Voor het geld hoeven we het dus niet te doen. Veel belangrijker dan het geld zijn werkgelegenheid en duurzaamheid”, aldus Kraneveldt. “Na de verkoop van Nuon en Essent is een groot aantal banen naar het buitenland verdwenen. Het gaat bij Eneco om 3000 banen, waarvan alleen al bijna 2300 in Rotterdam! Bovendien zijn de warmtenetten onder onze steden nu van Eneco. Net als bij ons elektriciteitsnetwerk is het belangrijk dat deze nutsvoorzieningen in publieke handen blijven”.

Daarnaast moet Nederland, en dus ook Zoetermeer, verduurzamen. Een enorme opgave.
De verkoop van Eneco biedt geen enkele garantie dat de nieuwe eigenaar zich wil inspannen voor duurzame investeringen. Met de gemeenten als aandeelhouders is de kans veel groter dat Eneco dit nu wel blijft doen. “In het voorstel tot verkoop van het college staat bij de duurzaamheidsparagraaf ‘niet van toepassing’. Dat is toch niet te geloven?”, zegt Kraneveldt verbaasd. “Juist nu we in Zoetermeer de ambitie hebben om in 2040 CO2-neutraal te zijn en we zoveel woningen en gebouwen duurzamer moeten maken, is het cruciaal dat we de publieke zaak beschermen. De politiek moet juist de koers van Eneco blijven bewaken, in plaats van de verantwoordelijkheid over de schutting van de markt te gooien.”

De PvdA zal, indien er toch een meerderheid in de gemeenteraad is die de aandelen van Eneco wil verkopen, via een motie voorstellen om de opbrengst van de verkoop in een duurzaamheidsfonds te storten. Kraneveldt: “Zo komt het geld dat verdiend wordt dan toch bij duurzaamheid terecht en verdwijnt het niet in allerlei andere potjes”.

foto: ANP XTRA

Bewaren

Bewaren

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt