PvdA vraagt om inzicht in uitvoering HOM-onderzoeken

Door Chantal Walther op 31 maart 2017
De PvdA Zoetermeer wil weten hoe het college het raadsbesluit en de moties omtrent de HOM concreet uitvoert. Raadslid Chantal Walther: “Wij krijgen berichten van inwoners dat zij niet goed begrijpen hoe het proces en de inspraak nu precies is geregeld en dit zorgt voor onrust.”

Er is bijvoorbeeld afgesproken dat er in samenspraak met bewoners een verkeersplan inclusief parkeren wordt opgesteld. Wanneer gaat dat gebeuren? vragen de bewoners. Ook is er afgesproken dat bewoners de gelegenheid krijgen verkeersknelpunten te laten zien en dat er met hen over mogelijke oplossingen in gesprek wordt gegaan. Er worden schouwen georganiseerd en we begrijpen dat bewoners wel over knelpunten in gesprek gaan, maar dat niet alle knelpunten rond parkeren en verkeer kunnen worden aangegeven.

Inwoners vragen zich af of alles wel wordt meegenomen. Is er een startnotitie samenspraak? Is er een planning? Hoe zit het met de terugkoppeling? Wanneer gebeurt wat en welk resultaten mag men verwachten?

De PvdA neemt de bewoners en hun zorgen serieus. Chantal Walther: “Om draagvlak te creëren onder inwoners is het van belang dat zij de uitvoering van het proces kunnen volgen en wij als gemeenteraad ook.” Daarom gaat de PvdA aan het college vragen om een overzicht te geven van de concrete acties die worden ondernomen om uitvoering te geven aan het raadsvoorstel en de moties en amendementen. Chantal Walther: “Op die manier wordt het voor omwonenden en de raad helder welke stappen wanneer worden genomen. Wij willen voorkomen dat er achteraf teleurstellingen zijn over het doorlopen proces.”

Chantal Walther

Chantal Walther

Hoe ben ik in de politiek gerold? Ik ben al sinds 2001 lid van de PvdA maar echt actief sinds 2009. De opkomst van Geert Wilders is voor mij een belangrijke trigger geweest. Boute uitspraken die hele groepen mensen met een niet Nederlandse achtergrond wegzet vind ik verschrikkelijk. Ik dacht als ik dit niet wil

Meer over Chantal Walther