1 februari 2016

PvdA wil actievere rol College richting corporaties bij toestaan gastouderschap in huurwoningen

Eind 2015 heeft het ombudsteam van de PvdA geconstateerd dat een Zoetermeerse woningcorporatie meerdere gerechtelijke procedures voert tegen huurders die in hun huis als gastouder kinderen opvangen. De huurovereenkomst zou dat niet toestaan. Er is in die gevallen, voorzover het ombudsteam dat kan zien, geen sprake van overlast. Reden voor de gemeenteraadsfractie van de PvdA om hierover vragen aan het college te stellen.

Het college heeft snel geantwoord. Positief is dat het college net als de PvdA van mening is dat (als er geen sprake is van overlast en er geen andere belangen worden geschaad) corporaties toestemming zouden moeten geven om bedrijfsmatige activiteiten zoals gastouderschap toe te staan. Dat is goed nieuws voor de Zoetermeerse gastouders en anderen die bedrijfsmatige activiteiten vanuit huis willen starten.

Het college is blij met het feit dat een woningcorporatie onderzoekt of het kleinschalige activiteiten, die bij het gebruik als woning passen, kan toelaten. Die corporatie heeft blijkbaar de insteek om het toe te staan. Dat is goed nieuws. Echter, het College geeft aan dat het nu geen aanleiding ziet om met de corporaties in gesprek te gaan om te kijken of het werk- en inkomensbeleid van de gemeente en het beleid van de corporaties beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Dat laatste vindt de PvdA-fractie jammer en echt een gemiste kans, daarom heeft ze vervolgvragen aan het College gesteld.

Wat de PvdA betreft is het feit dat er 1 corporatie is die het beleid tegen het licht gaat houden, juist een mooie aanleiding voor het college om juist wel het gesprek met de corporaties aan te gaan en hen te vragen om gezamenlijk beleid op te stellen en hen te vragen of zij het gemeentelijke beleid op het gebied van werk & inkomen willen ondersteunen. Want vanuit de gemeente wordt juist bevorderd dat mensen vanuit een uitkeringssituatie aan de slag gaan, ook als zelfstandige.

De PvdA is van mening dat er in Zoetermeer ruimte moet zijn voor bedrijfsmatige activiteiten zoals gastouderopvang, adviesbureaus en schoonheidssalons etc. in woonhuizen als er tenminste geen sprake is van overlast voor de directe woonomgeving. Het biedt Zoetermeerders de gelegenheid hun eigen inkomen te verdienen en geen beroep te hoeven doen op sociale voorzieningen. De PvdA vindt ook dat er daarbij geen onderscheid zou mogen zijn tussen koop- en huurwoningen. Iedereen moet een eerlijke kans hebben om een eigen bedrijfje te starten of zzp-er te worden.

Intussen blijft het nog mogelijk dat het Zoetermeerse huurders lastig of zelfs onmogelijk wordt gemaakt hun eigen brood in hun woning te verdienen zonder overlast te veroorzaken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus is het zaak dat er snel een helder en soepel beleid komt.