Door Marissa van der Tol op 29 juni 2017

PvdA wil Keurmerk voor Toegankelijkheid voor stadhuis

De PvdA in Zoetermeer heeft tijdens het Voorjaarsdebat van afgelopen maandag een motie ingediend die het college verzoekt om het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid aan te vragen voor het stadhuis, zodra de verbouwing van het stadhuis gereed is.
Omdat het initiatiefvoorstel Open Stad is aangenomen en daarin de wens voor aanpassing van openbare gebieden is geuit door de raad en omdat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 14 juli 2016 is geratificeerd vond PvdA-commissielid Marissa van der Tol het tijd voor deze volgende stap.

Van der Tol: “Het is belangrijk is dat (publieke) gebouwen toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. Dit Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is in mei 2017 in het leven geroepen. Wat ons betreft heeft de gemeente hierin een voorbeeldfunctie. Nu het stadhuis verbouwd wordt is het een uitstekend moment om nog beter op de toegankelijkheid te letten.”

Dit keurmerk al is toegekend aan Vegro, de thuiszorgwinkel in het Stadshart. Alle (publieke) gebouwen die het keurmerk ontvangen worden via website www.ongehinderd.nl en een bijbehorende app bekend gemaakt als zijnde toegankelijk. “Daarom hebben wij het college verzocht om het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid aan te vragen en om in overleg met Zoetermeerse ondernemers er bij hen ook op aan te dringen het Nederlands Keurmerk Toegankelijkheid aan te vragen”, aldus Van der Tol. “We zijn blij dat tweederde van de raad ons voorstel heeft gesteund en zien graag de gemeente Zoetermeer binnenkort op de website genoemd worden met een goed toegankelijk stadhuis.”

Bewaren

Bewaren

Marissa van der Tol

Marissa van der Tol

Het Zoetermeer van later Voor Zoetermeer zie ik een toekomst waarin starters binnen een jaar een starterswoning kunnen huren, waarbij ze kunnen genieten van het groen in de omgeving. Een Zoetermeer waar kinderen vrolijk buiten kunnen spelen en iedere denkbare sport kunnen beoefenen. Er zijn studentenwoningen voor die jongeren die in Zoetermeer studeren of gewoon in de

Meer over Marissa van der Tol