Door Margot Kraneveldt op 26 maart 2017

PvdA wil Kinderburgemeester Zoetermeer behouden

In januari 2016 werd Merinde Aalders benoemd tot eerste Kinderburgemeester van Zoetermeer. Zij vertegenwoordigde de Zoetermeerse kinderen in de basischoolleeftijd en was in 2016 aanwezig bij een aantal officiële gelegenheden, zoals Koningsdag, Dodenherdenking en de Sinterklaasintocht. Het college heeft echter besloten om niet verder te gaan met de Kinderburgemeester. De PvdA is het daar niet mee eens en heeft het onderwerp samen met VVD, CDA, SP en GL weer op de agenda van de raad van 27 maart gezet.

De PvdA, die in 2015 via een raadsbreed gesteunde motie het college had gevraagd een Kinderburgemeester in te stellen, vindt het jammer en ook niet terecht dat het college niet verder wil met de Kinderburgemeester. “Betrokkenheid bij het openbaar bestuur en kennis van onze democratie is een onderdeel van burgerschap, en dat begint al op de basisschool. Via een Kinderburgemeester kun je op een leuke manier kinderen betrekken bij wat er gebeurt in hun stad. Er zijn genoeg slimme en mondige kinderen in Zoetermeer die Kinderburgemeester zouden kunnen en willen worden”, aldus PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Kinderen in de basisschoolleeftijd zijn nergens vertegenwoordigd. De Kinderburgemeester kan het college en de gemeenteraad helpen en raad geven bij dingen die voor kinderen belangrijk zijn. In andere gemeenten zijn er ook Kinderburgemeesters, soms al jaren. Dus het kan zeker! Als we een stad van pioniers en vernieuwers zijn, dan geef je na één poging niet gelijk op.”

Het college ziet de ‘meerwaarde’ van een Kinderburgemeester echter niet in en wil er na een jaar al mee stoppen. Dat vindt Kraneveldt een gemiste kans: “Dit eerste jaar was het natuurlijk nog een beetje zoeken naar een goede invulling van de functie van de Kinderburgemeester. Laten we doorgaan en bijvoorbeeld via de leerlingenraden op de basisscholen een nieuwe Kinderburgemeester zoeken en door de kinderen zelf laten kiezen. Meer PR vanuit de kant van de gemeente richting de scholen zou ook helpen.

Raadsleden kunnen daarbij ook een rol vervullen. In overleg met de Zoetermeerse scholen kunnen  we dan kijken hoe gekomen kan worden tot een bestendige opzet van de Kinderburgemeester. Maak er een feestje van de democratie van!”

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt