PvdA wil reling bij halte De Leyens terug

Door Susanne Bout op 20 december 2018

PvdA wil reling bij halte De Leyens terug

Een oplettende inwoner van Zoetermeer constateerde deze week dat de hellingbanen van RandstadRail halte De Leyens opnieuw zijn bestraat, maar dat de metalen geleiding langs de randen van de hellingbaan is weggehaald.

Juist mensen met een beperking, die moeilijk kunnen lopen of aangewezen zijn op een rolstoel, een rollator of een scootmobiel, zijn gebaat bij houvast langs de randen van de hellingbanen. Ook voor mensen met een kinderwagen is dit veiliger. Met name bij kans op gladheid is de narigheid niet te overzien als men van zo’n hellingbaan afschiet, nog los van het element aansprakelijkheid.

Raadslid Susanne Bout: “De PvdA wil er bij de gemeente Zoetermeer voor pleiten om de (oorspronkelijke metalen) geleiding langs de hellingbanen terug te plaatsen, en indien van toepassing ook bij andere haltes. En in deze tijd van het jaar, met kans op gladheid, zou dit moet spoed moeten gebeuren. Het feit dat de feestdagen eraan komen of dat het college kerstreces houdt mag hierbij absoluut geen vertraging opleveren.”

Daarom heeft de PvdA Zoetermeer de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met de PvdA eens dat deze relingen van levensbelang zijn op de hellingbanen van de RandstadRail halte De Leyens?
  2. Is deze geleiding een zaak voor de gemeente of voor de HTM? En gaat het college hiervoor zorgdragen of dit regelen met de HTM?
  3. Is het college het met de PvdA eens dat hier haast bij geboden is in deze tijd van mogelijke gladheid en dat de komende periode (feestdagen c.q. kerstreces) de gang van zaken hierbij niet in de weg moet zitten?
  4. Gaat de gemeente Zoetermeer ook na of de andere hellingbanen van de haltes van de RandstadRail zijn voorzien van een geleiding?
Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb van dichtbij meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van

Meer over Susanne Bout