PvdA wil risico’s brandbare woningisolatie weten

Door Margot Kraneveldt op 29 mei 2018

De PvdA Zoetermeer heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het mogelijk gebruik van brandbaar kunststof isolatiemateriaal in Zoetermeerse woningen en andere gebouwen. De PvdA wil weten of de gemeente enig inzicht heeft bij hoeveel woningen, bedrijfspanden en andere gebouwen dit isolatiemateriaal in de gevel verwerkt is en of Zoetermeerse inwoners onnodig risico lopen.

In Nederland wordt kunststof isolatiemateriaal toegepast, omdat het goed isoleert en eenvoudig te verwerken is. Tegelijkertijd blijkt dat het materiaal zeer brandbaar is. Door de wijze van installatie of door beschadigingen in de gevel kan het materiaal in aanraking komen met de buitenlucht, elektrische bedrading en bliksemafleiders. Hierdoor bestaat er het risico dat het isolatiemateriaal tot ontbranding komt. In combinatie met openstaande ramen en ventilatieroosters naast het isolatiemateriaal kan dit ernstige gevolgen hebben bij een eventuele brand in de gevel.

“Natuurlijk is het van groot belang dat woningen en kantoren goed geïsoleerd worden. Een veel toegepaste techniek is het plaatsen van een ‘schil’ met onder andere (drie)dubbele beglazing en isolatiemateriaal over de bestaande daken en muren. Wanneer daarbij kunststof isolatiemateriaal wordt toegepast, kan een gevel van baksteen goed brandbaar worden”, aldus PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “Er is echter geen centrale registratie van dergelijke gebouwen en het toezicht op de brandveiligheid van gebouwen is belegd bij gemeenten.”

Daarom wil de PvdA Zoetermeer van het college weten of inwoners onnodig risico lopen, of de gemeente weet bij welke panden er gebruik is gemaakt van dit soort brandbaar isolatiemateriaal, hoe het toezicht is geregeld en of de gemeente bereid is werk te maken van (het toezien op) de toepassing van niet-brandbare materialen bij nieuwbouw en bij renovatie.

De schriftelijke vragen aan het college:

  1. Bij hoeveel woningen/wooncomplexen en bedrijfspanden in Zoetermeer is kunststof isolatiemateriaal in de gevel verwerkt? Heeft de gemeente hier enig inzicht in?
  2. Hoe is het toezicht op gebouwen in Zoetermeer geregeld? Is de uitzending van Zembla voor het college aanleiding om het toezicht op deze gebouwen te intensiveren? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om daar waar reeds kunststof isolatiemateriaal in gevels is verwerkt op korte termijn aan te dringen op vervanging door natuurlijk isolatiemateriaal zoals glaswol?
  4. Is het college bereid daar waar plannen bestaan om kunststof isolatiemateriaal in gevels te gaan verwerken, in het kader van isolatie van nieuwe en bestaande bebouwing, aan te dringen op toepassing van onbrandbare isolatiematerialen zoals glaswol?

Bronnen:

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/brandgevaar

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/verzekeraars-waarschuwen-voor-brandgevaarlijk-isolatiemateriaal

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/is-de-gevel-van-jouw-huis-brandveilig

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/zorgen-om-renovatie-van-flatgebouwen-we-gebruiken-veel-brandbaar-materiaal

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt