PvdA wil snel raadsdebat tekorten jeugdhulp

Door Susanne Bout op 6 september 2018

De Partij van de Arbeid in Zoetermeer is geschrokken van het persbericht van de gemeente Zoetermeer waaruit bleek dat er in 2018 onverwachts een extra tekort van 7 miljoen bij de jeugdhulp is ontstaan. In totaal komt het tekort in de jeugdzorg op 9 miljoen uit. De PvdA heeft daarom met vier andere partijen een debat aangevraagd.

 “De Partij van de Arbeid wil dat geen kind tussen wal en schip valt. Gezinnen moeten er zeker van kunnen zijn dat zij tijdig hulp aangeboden krijgen. Wij willen niemand in de steek laten en over hulp aan kinderen geen onnodige onzekerheid laten bestaan”, aldus PvdA-raadslid Susanne Bout. “Op een totaal budget van 38 miljoen is een tekort van 9 miljoen schrikbarend! Er was juist afgesproken om de tekorten in de jeugdhulp terug te dringen. Dat dit jaar na jaar niet blijkt te lukken is reden om dit onderwerp nog een keer in de gemeenteraad ter discussie te stellen”, aldus Bout.

Dit heeft enorme gevolgen voor de begroting en voor de plannen die het nieuwe college in het collegeakkoord heeft gepresenteerd.  Wat kan nog wel en wat kan niet meer doorgaan nu er 9 miljoen ergens anders op bezuinigd moet worden? Bout: “De PvdA wil weten welke kant het college op wil en niet wachten tot in november de raad voor een voldongen feit wordt geplaatst.”

Dit onderwerp staat voor maandag 17 september op de agenda van de gemeenteraad. Het agenderingsverzoek om dit onderwerp op de agenda van de raad te krijgen vind u hier.

Susanne Bout

Susanne Bout

Ik wil opkomen voor mensen die niet gemakkelijk mee kunnen komen in de maatschappij. Ik heb zelf meegemaakt hoe geweldig het is als mensen of organisaties je kunnen helpen om vooruit te komen in het leven als dat op een gegeven moment zelf niet lukt. Dat gun ik anderen ook. De huidige afbraak van vele

Meer over Susanne Bout