Door Margot Kraneveldt op 7 april 2017

PvdA Zoetermeer stelt vragen over opvang dak- en thuislozen

De PvdA-fractie in Zoetermeer heeft van diverse hulpverleners signalen ontvangen dat Zoetermeerse dak- en thuislozen soms niet terecht kunnen in de nachtopvang in Den Haag en weer worden teruggestuurd naar Zoetermeer. Zij wil graag van het college weten of deze signalen kloppen, of er capaciteitsproblemen zijn bij de opvang en of er aanleiding is om in Zoetermeer zelf meer opvangplaatsen te creëren.

Zoetermeer kent zelf geen nachtopvang voor dak- en thuislozen. Dak- en thuislozen uit Zoetermeer kunnen terecht bij het Centraal Coördinatiepunt van centrumgemeente Den Haag (CCP) voor nachtopvang, zorg en hulp. Via het CCP wordt de juiste zorg en hulp toegewezen. Professionele hulpverleners kunnen eveneens cliënten aanmelden bij dit informatieloket.

“Wij hebben van diverse hulpverleners echter vernomen dat als een cliënt bij het CCP aan het loket staat (al dan niet vooraf aangemeld door een hulpverlener), er regelmatig gezegd wordt “ga maar weer terug naar Zoetermeer, we zitten vol”. Of: “Laat Zoetermeer de hulpverlening zelf maar gaan regelen”. Of: “je kunt wel ergens anders slapen, dus ga maar weg” (verschil tussen dakloos en thuisloos). Of woorden van gelijke strekking…”, aldus PvdA-fractievoorzitter Margot Kraneveldt. “We hebben eveneens signalen ontvangen dat een dak- en thuisloze aan wie een kamer bij de nachtopvang was toegezegd, vorige week tot twee keer toe onverrichterzake weer is teruggestuurd naar Zoetermeer.”

De PvdA wil graag weten of deze signalen kloppen en of ze door de gemeente en het CCP herkend worden. De PvdA vindt dat niemand, wat de oorzaak van dak- of thuisloosheid ook is, op straat hoeft te slapen. De partij gaat ervan uit dat als er in de regio afspraken worden gemaakt over gemeenschappelijke voorzieningen, Zoetermeerse dak- en thuislozen daar dan ook gebruik van moeten kunnen maken. Als zij regelmatig worden teruggestuurd naar Zoetermeer omdat de nachtopvang vol zou zijn, kan er sprake zijn van een capaciteitsprobleem. Als zij regelmatig weer worden teruggestuurd naar Zoetermeer omdat Zoetermeer ‘het maar zelf moet regelen’, kan er sprake zijn van een toelatingsprobleem.

“Graag wil de PvdA weten wat de regionale afspraken zijn, hoeveel dak- en thuislozen er in Zoetermeer zijn en hoe groot de behoefte aan dag-, nacht- en vaste opvang eigenlijk is”, zegt Kraneveldt. “Hebben we dat wel goed in beeld en is er wellicht aanleiding om na te denken over nachtopvang of meer noodopvang in Zoetermeer zelf?”.

Margot Kraneveldt

Margot Kraneveldt

Na mijn afscheid van de Tweede Kamer in 2010 heb ik ervoor gekozen om een tijdje achter de schermen actief te zijn binnen de PvdA. Ik was secretaris van de afdeling en ben nog steeds lid van het landelijke partijpresidium. Politiek bedrijven zit me echter in het bloed en daarom ben ik in maart 2014

Meer over Margot Kraneveldt