8 november 2016

PvdA Zoetermeer succesvol tijdens begrotingsdebat 2017 – 2020

Ondanks de gestaakte stemming over de motie voor kleinere speelplekken in Zoetermeer is het de PvdA toch gelukt om grote winst te behalen tijdens het begrotingsdebat 2017 – 2020. Vijf van de zes ingediende moties zijn door de raad aangenomen en vinden zodoende doorgang voor uitvoering.

De PvdA diende een zestal moties in. Raadslid Daphne Disco heeft zich hard gemaakt voor de verkeersveiligheid en weekendschool voor de jeugd. De weekendschool is gebaseerd op een succesvolle pilot die in Den Haag is gestart om kinderen de mogelijkheid te geven zich educatief extra te ontwikkelen. Zo vergroten zij hun kansen op een betere doorstroming naar het voortgezet onderwijs en kunnen zij op een leuke manier kennis maken met verschillende disciplines.

Anoniem solliciteren heeft ook de aandacht van de PvdA in Zoetermeer getrokken. De sociaal democraten vinden dat de gemeente een goede afspiegeling van de Zoetermeerse samenleving moet zijn, binnen alle lagen van de gemeente. Middels de motie roept de partij de gemeente op een pilot van een jaar te draaien om te kijken wat het effect van anoniem solliciteren op het selectieproces is.

De motie “correcte besteding brede reserve sociaal domein” draag het college op zorgvuldiger om te gaan met de reserves gereserveerd voor risico’s binnen het sociaal domein. Het voorkomt dat het college niet zonder een gedegen analyse en onderbouwing een greep kan doen uit de reserves, zonder de raad op de hoogte te brengen en de kans te geven om iets tegen de greep in te brengen. De motie verstevigt  de controlerende taak van de raad.

Gesteund door de bibliotheek Zoetermeer zal de uitvoering van de motie “Bibliotheek op school” voor de kinderen van Zoetermeer een verrijking zijn voor hun taal- en schrijfvaardigheden. Door de investering van het college krijgen scholen meer mogelijkheden om een (digitale) bibliotheekfunctie op een hele laagdrempelige manier bij de kinderen te brengen.

De PvdA Zoetermeer is blij met de steun die het van de overige partijen in de raad heeft gekregen en is tevreden met de begroting 2017 – 2020. Ze complimenteert ook de ambtelijke ondersteuning voor deze goede begroting.