27 juni 2016

PvdA Zoetermeer wil bibliotheek op alle scholen

Lees- en taalvaardigheid en goed communiceren zijn basisvaardigheden voor het meedoen in de Zoetermeerse samenleving. De Partij van de Arbeid in Zoetermeer vindt dat kinderen in Zoetermeer laagdrempelig en dicht bij huis de mogelijkheid moeten hebben om deze vaardigheden te ontwikkelen.  Het vergroten van het vrije leesaanbod door het concept “de Bibliotheek op School” bevordert de ontwikkeling van kinderen. De partij heeft daarom tijdens het perspectievendebat een motie ingediend om dit concept te ondersteunen.

Een op de negen Nederlanders tussen 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Dit leidt tot moeite met lezen, schrijven en communicatie waardoor laaggeletterden moeite hebben met het behouden of vinden van een baan. Het probleem van laaggeletterdheid doet zich voor bij zowel de autochtone als allochtone bevolking en de PvdA Zoetermeer wil het bij de wortel aanpakken.

Met de motie ”bibliotheek op school” draagt de PvdA, samen met GroenLinks en het CDA, het college op om in 2017 €50.000 beschikbaar te stellen om het concept ”bibliotheek op school” verder uit te rollen in Zoetermeer. Zo kunnen schoolgaande kinderen op een laagdrempelige manier lezen goed ontwikkelen.

De Motie De Bibliotheek op School.